Marktvergunning

Weekmarkt

U kunt een marktvergunning aanvragen voor verschillende weekmarkten in Bernheze:

  • Nistelrode: op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, op het Raadhuisplein.
  • Heesch: woensdag van 13.00 tot 16.30 uur, op 't Dorp.
  • Heeswijk-Dinther: vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, op Plein 1969.

Aanvragen

De online vergunningchecker is een hulpmiddel waarmee u bekijkt of u een marktvergunning dient aan te vragen. U kunt met deze tool ook direct de aanvraag voor een marktvergunning bij de gemeente indienen.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de gemeente via horeca@bernheze.org of bel naar 0412 - 45 88 88.

Voorwaarden

  • kopie legitimatiebewijs
  • kopie inschrijving Kamer van Koophandel, jonger dan 3 maanden
  • kopie WA-verzekering van het bedrijf

Als er plaats is voor een kraam uit uw branche, dan neemt de marktmeester contact met u op.

Prijs

Een marktvergunning kost € 106,45

Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten aan huis of op een openbare en in de open lucht gelegen plaats voor commerciële doeleinden. Een venter moet in beweging zijn.

Voorwaarden

Het is verboden te venten:

  • Wanneer daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt
  • Op zondag (hele dag) en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur.

Wanneer de opbrengst van de verkoop voor een goed doel is, en wanneer plaatselijke instellingen de collectes in meerdere stadsdelen of dorpen houden, dan hebt u een collectevergunning nodig.

Wanneer u goederen of diensten vanaf een vaste locatie wilt aanbieden, dan hebt u een standplaatsvergunning (verwijzing naar pagina standplaats) nodig.

Regels

De regels waaraan u zich moet houden als u gaat venten, staan in artikel 5.2 en 5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar gemeente@bernheze.org. U kunt ook bellen naar 0412 - 45 88 88.