Collectevergunning

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen/collecteren voor een goed doel en u heeft geen CBF-keurmerk, heeft u een collectevergunning nodig.

Deze vergunning is nodig voor een instelling/stichting/fonds die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat. Dan kan een aanvraag gedaan worden voor een collecte in een zogenoemde “vrije periode”, zoals op het collecterooster is aangegeven. Het CBF gaat daarbij na of de instelling/ stichting steunwaardig is. Het collecterooster wordt jaarlijks door het CBF uitgegeven.

Prijs

Een collectevergunning is gratis.

Voorwaarden

Landelijke collecte

Bij een landelijke collecte gaat de gemeente bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) na wat er over de organisatie bekend is. De vergunning wordt verleend als de organisatie een Keurmerk, Certificaat of Verklaring van geen bezwaar heeft. Dit zijn een soort kwaliteitsgaranties die worden afgegeven door het CBF.

Plaatselijke collecte

Bij een plaatselijke collecte bekijkt de gemeente of de opbrengst bestemd is voor een doel binnen de gemeente Bernheze. De gemeente gaat ook na of er op het gewenste moment van collecteren geen andere collecte gepland is. Als dat wel het geval is, overlegt de gemeente met u over een ander tijdstip.

Aanvragen

Wilt u een collectevergunning aanvragen, dan moet u minimaal 8 weken voor de geplande datum de online Vergunningchecker invullen.

Regels

De regels voor een collectevergunning vindt u in de algemene plaatselijke verordening, artikel 5.1

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar evenementen@bernheze.org. U kunt ook bellen naar 0412 - 45 88 88.