Collectes

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel en u heeft geen CBF-keurmerk, heeft u een collectevergunning nodig.

Deze vergunning is nodig voor een instelling/stichting/fonds die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat. Dan kan een aanvraag gedaan worden voor een collecte in een zogenoemde “vrije periode”, zoals op het collecterooster is aangegeven. Het CBF gaat daarbij na of de instelling/ stichting steunwaardig is. Het collecterooster wordt jaarlijks door het CBF uitgegeven.

Prijs

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn de kosten € 24,65 (peildatum 2023). Er zijn geen kosten aan verbonden als de collecte een charitatief doel heeft.

Voorwaarden

Landelijke collecte

Bij een landelijke collecte gaat de gemeente bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) na wat er over de organisatie bekend is. De vergunning wordt verleend als de organisatie een Keurmerk, Certificaat of Verklaring van geen bezwaar heeft. Dit zijn een soort kwaliteitsgaranties die worden afgegeven door het CBF.

Plaatselijke collecte

Bij een plaatselijke collecte bekijkt de gemeente of de opbrengst bestemd is voor een doel binnen de gemeente Bernheze. De gemeente gaat ook na of er op het gewenste moment van collecteren geen andere collecte gepland is. Als dat wel het geval is, overlegt de gemeente met u over een ander tijdstip.

Aanvragen

U moet uw aanvraag voor een collectevergunning tenminste 8 weken voor de geplande datum indienen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid).

Regels

De regels voor een collectevergunning vindt u in de algemene plaatselijke verordening, artikel 5.1

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.