Evenementenvergunning

Vergunning of melding

Onder bepaalde voorwaarden mag u volstaan met een melding van uw evenement. De voorwaarden vindt u bij evenement organiseren.

Aanvragen vergunning

Heeft u een evenementenvergunning nodig, dan kunt u die aanvragen met het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 187.9 kB). Dit doet u minimaal 12 weken voor het evenement. Voor een grootschalig evenement moet u de vergunning tenminste 16 weken vooraf aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen:

 • draaiboek;
 • tekening op schaal met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling en wegafsluitingen. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan;
 • tekening van de tent, podium of tribune met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
 • beveiligingsplan (alleen voor evenementen met een verhoogd of gemiddeld risico).

Het formulier inclusief de bijlagen kunt u:

 • per e-mail verzenden naar gemeente@bernheze.org;
 • per post versturen naar Gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG, Heesch of
 • afgeven aan de receptie van het gemeentehuis.

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen.

Evenementen Natuurgebied De Maashorst

Natuurgebied De Maashorst is één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant. De standaard voorwaarden voor het verlenen van een evenementenvergunning of het accepteren van een melding (klein) evenement in natuurgebied De Maashorst zijn beschreven in het evenementenbeleid van deze gemeente.

Of een evenement doorgang kan vinden wordt beoordeeld op advies van de beheerder, dit is in het natuurgebied altijd maatwerk. Kijk voor meer informatie hierover op de website van gemeente Maashorst.

Op de viewer/online kaart Rustgebieden Maashorst (arcgis.com) kunt u bekijken waar evenementen niet gewenst zijn.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een evenementenvergunning in 2023 zijn:

 • A-evenement (regulier evenement): € 100,00
 • A-evenement (regulier evenement) zonder winstoogmerk: € 50,00
 • B-evenement: (aandachtevenement) € 500,00
 • C- evenement: (risico-evenement) € 1.250,00

Afhankelijk van het evenement kunnen er ook extra kosten bijkomen voor geluid, de zondagswet en-/of horeca (artikel 35).

Elektriciteit en water

Organiseert u een evenement op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, De Misse in Heesch, Raadhuisplein in Nistelrode of Schaapsdijk in Vorstenbosch dan kunt u gebruik maken van de bestaande elektriciteitsaansluitingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening brengen wij een starttarief van € 50,- en een verbruikstarief van € 0,25 kW/h in rekening. Wilt u gebruik maken van deze voorzieningen dan kunt u dit aangeven bij de melding.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert, kunt u borden en hekken lenen bij de gemeentewerf. U zorgt zelf voor het halen en terugbrengen van de materialen. Het is mogelijk dat de materialen niet voorhanden zijn. Men kan deze materialen ook huren bij een particulier bedrijf. De materialen moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Meer informatie vindt u op de pagina materialen lenen bij de gemeentewerf.

Regels

De regels voor een evenementenvergunning vindt u in:

In uw evenementenvergunning staat aan welke wetten en regels u zich moet houden wanneer u een evenement organiseert op grond van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.