Evenementenvergunning

Evenement organiseren? Maak een coronaplan

Sinds 1 juli mogen er weer evenementen plaatsvinden. De voorwaarden zijn: altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar. Zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen.

Wilt u een evenement organiseren? Beschrijf in uw vergunningsaanvraag duidelijk hoe u er als organisator voor gaat zorgen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Uitleg: wat zet ik in het coronaplan voor een evenement? (PDF, 191.1 kB)

Vergunning of melding

Onder bepaalde voorwaarden mag u volstaan met een melding van uw evenement. De voorwaarden vindt u bij evenement organiseren.

Aanvragen vergunning

Heeft u een evenementenvergunning nodig, dan kunt u die aanvragen met het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 187.7 kB). Dit doet u minimaal 8 weken voor het evenement. Voor een grootschalig evenement moet u de vergunning tenminste 12 weken vooraf aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen:

  • draaiboek;
  • tekening op schaal met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling en wegafsluitingen. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan;
  • tekening van de tent, podium of tribune met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • beveiligingsplan (alleen voor evenementen met een verhoogd of gemiddeld risico).

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen.

Prijs

De aanvraag van een evenementenvergunning kost € 89,60.

Afhankelijk van het evenement kunnen er ook extra kosten bijkomen voor geluid, de Zondagswet, melding brandveilig gebruik en-/of drank- en horeca (artikel 35).

Drank schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende drank (15% alcoholpercentage of minder) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning? Dan schrijft artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor dat u een ontheffing nodig heeft. Op het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u tegelijkertijd deze ontheffing aanvragen. Een ontheffing voor het schenken van drank kost € 22,10.

Elektriciteit en water

Organiseert u een evenement op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, De Misse in Heesch, Raadhuisplein in Nistelrode of Schaapsdijk in Vorstenbosch dan kunt u gebruik maken van de bestaande elektriciteitsaansluitingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening brengen wij een starttarief van € 50,- en een verbruikstarief van € 0,25 kW/h in rekening. Wilt u gebruik maken van deze voorzieningen dan kunt u dit aangeven bij de melding.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert, kunt u borden en hekken lenen bij de gemeentewerf. U zorgt zelf voor het halen en terugbrengen van de materialen. Meer informatie vindt u bij materialen lenen bij de gemeentewerf.

Regels

De regels voor een evenementenvergunning vindt u in:

In uw evenementenvergunning staat aan welke wetten en regels u zich moet houden wanneer u een evenement organiseert op grond van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.