Evenementenvergunning

Vergunning of melding

Onder bepaalde voorwaarden mag u volstaan met een melding van uw evenement. De voorwaarden vindt u bij evenement organiseren.

Aanvragen vergunning

Heeft u een evenementenvergunning nodig, dan kunt u die aanvragen met het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 187.9 kB). Dit doet u minimaal 12 weken voor het evenement. Voor een grootschalig evenement moet u de vergunning tenminste 16 weken vooraf aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen:

  • draaiboek;
  • tekening op schaal met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling en wegafsluitingen. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan;
  • tekening van de tent, podium of tribune met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • beveiligingsplan (alleen voor evenementen met een verhoogd of gemiddeld risico).

Het formulier inclusief de bijlagen kunt u:

  • per e-mail verzenden naar gemeente@bernheze.org;
  • per post versturen naar Gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG, Heesch of
  • afgeven aan de receptie van het gemeentehuis.

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen.

Prijs

Het in behandeling nemen van een evenementenvergunning kost € 92,40.

Afhankelijk van het evenement kunnen er ook extra kosten bijkomen voor geluid, de Zondagswet, melding brandveilig gebruik en-/of drank- en horeca (artikel 35).

Elektriciteit en water

Organiseert u een evenement op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, De Misse in Heesch, Raadhuisplein in Nistelrode of Schaapsdijk in Vorstenbosch dan kunt u gebruik maken van de bestaande elektriciteitsaansluitingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening brengen wij een starttarief van € 50,- en een verbruikstarief van € 0,25 kW/h in rekening. Wilt u gebruik maken van deze voorzieningen dan kunt u dit aangeven bij de melding.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert, kunt u borden en hekken lenen bij de gemeentewerf. U zorgt zelf voor het halen en terugbrengen van de materialen. Meer informatie vindt u bij materialen lenen bij de gemeentewerf.

Regels

De regels voor een evenementenvergunning vindt u in:

In uw evenementenvergunning staat aan welke wetten en regels u zich moet houden wanneer u een evenement organiseert op grond van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.