Evenementenvergunning

Wat is een evenement?

Een evenement is een 'voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Belangrijk is of de activiteit besloten is. Dit betekent dat het evenement plaatsvindt op uw eigen locatie, voor uw eigen mensen, zonder introducés. Er worden geen kaartjes verkocht of (in welke vorm dan ook) entree betaald. Ook mag er geen aandacht via de media worden gevraagd voor de activiteit. Bij een besloten activiteit hoeft u geen melding te doen.

Evenementenkalender

De evenementenkalender van gemeente Bernheze (PDF, 133.0 kB) is een overzicht van alle evenementen binnen onze gemeente. De kalender zorgt ervoor dat we kunnen inspelen op de spreiding van evenementen. Het is zichtbaar waar en wanneer er activiteiten/evenementen staan gepland. Let er wel op dat plaatsing op de kalender géén garantie is dat u uiteindelijk ook de evenementenvergunning krijgt. Pas wanneer u de vergunning hebt ontvangen is er een definitieve acceptatie van uw evenement/activiteit.

Vergunning of melding

Voorwaarden meldingsplicht of vergunningsplicht evenement
Meldingsplicht Vergunning verplicht
Aantal deelnemers Minder dan 200 200 of meer
Duur Kleinschalige activiteiten op één dag Activiteiten tijdens meerdere dagen
Tijdstip

Tussen 08.00 - 00.00 uur op vrijdag en zaterdag
Tussen 08:00 - 23:00 uur op overige dagen

Tussen 00.00 - 08.00 uur op vrijdag en zaterdag
Tussen 23:00 - 08:00 uur op overige dagen
Muziek Tussen 08.00 - 00.00 uur op vrijdag en zaterdag
Tussen 08:00 - 23:00 uur op overige dagen
Tussen 00.00 - 08.00 uur op vrijdag en zaterdag
Tussen 23:00 - 08:00 uur op overige dagen
Weg Er wordt geen doorgaande weg of weggedeelte afgesloten. Er wordt een doorgaande weg of weggedeelte afgesloten.
Objecten Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object (bijvoorbeeld een partytent) Er worden objecten geplaatst met een oppervlakte van 25 m2 of meer
Locatie Het evenement wordt gehouden op een locatie waar het bestemmingsplan dit toestaat of op een locatie waar alleen incidenteel en kortstondig evenementen worden gehouden. Voorbeelden: het houden van 6 feesten per jaar is niet incidenteel. Een eenmalig feest van drie dagen met duizenden bezoekers is niet kortstondig.

Evenementenvergunning aanvragen

De online vergunningchecker is een hulpmiddel waarmee u bekijkt of u een evenementenvergunning dient aan te vragen. U kunt met deze tool ook direct de aanvraag voor een evenementenvergunning bij de gemeente indienen.

Wat hebt u nodig

Houd er rekening mee dat bij het invullen van de vergunningchecker gevraagd wordt om o.a. de volgende bijlagen bij de hand te hebben:

 • draaiboek;
 • tekening op schaal met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling en wegafsluitingen. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan;
 • tekening van de tent, podium of tribune met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
 • beveiligingsplan (alleen voor evenementen met een verhoogd of gemiddeld risico);
 • veiligheidsplan;
 • mobiliteitsplan;
 • etc.

Indieningstermijn

U aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 12 weken vóór het evenement ingediend te zijn. Voor een grootschalig evenement is de termijn 16 weken.

Melding klein evenement

Als u denkt dat een evenement melden voldoende is, dan raden wij u aan om dit ook 12 weken vóór het evenement te doen. Wanneer blijkt dat u toch een evenementenvergunning nodig hebt, dan is er nog voldoende tijd om de aanvraag te behandelen. Alleen wanneer u zeker weet dat een melding voldoende is, kunt u de melding 17 werkdagen vóór het evenement doen.

De online vergunningchecker is een hulpmiddel om te bekijken of een melding voor een klein evenement voldoende is. Via deze tool kunt u ook direct een aanvraag indienen of melding doen bij de gemeente.

Als u twijfelt tussen een vergunning aanvragen of een melding doen, dan kunt u een e-mail sturen naar evenementen@bernheze.org of bel naar 0412 - 45 88 88.

Aanvraag niet compleet of te laat?

Wanneer uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Levert u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Drank schenken

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15% alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing nodig omdat artikel 35 van de Alcoholwet van toepassing is. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd.

Ontheffing bij evenement

Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning.

Prijs

Het in behandeling nemen van een ontheffing artikel 35 kost € 24,85.

Voorwaarden

Voor een ontheffing artikel 35:

 • moet u 21 jaar of ouder zijn;
 • mag u niet onder curatele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
 • beschikt u over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Snuffelmarktvergunning

Wanneer u een snuffelmarkt in een gebouw wilt houden, dan hebt u een snuffelmarktvergunning nodig. Wanneer u buiten een snuffelmarkt wilt houden, dan hebt u een evenementenvergunning nodig. De aanvraag hiervoor wordt in beide gevallen gedaan met een aanvraag voor een evenementenvergunning. U kunt hiervoor de online vergunningchecker gebruiken.

Circus

Een circusvoorstelling is een evenement. In gemeente Bernheze is alleen de locatie Plein 1969 in Heeswijk-Dinther geschikt om een (klein) circus op te zetten. Hebt u een privéterrein in Bernheze op het oog dat aan de eisen voor een circusterrein voldoet? Wij nemen dan uw aanvraag in behandeling.

Evenementen Natuurgebied De Maashorst

Natuurgebied De Maashorst is één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant. De standaard voorwaarden voor het verlenen van een evenementenvergunning of het accepteren van een melding (klein) evenement in natuurgebied De Maashorst zijn beschreven in het evenementenbeleid van deze gemeente.

Of een evenement doorgang kan vinden wordt beoordeeld op advies van de beheerder, dit is in het natuurgebied altijd maatwerk. Kijk voor meer informatie hierover op de website van gemeente Maashorst.

Op de website/viewer online kaart Rustgebieden Maashorst (arcgis.com) kunt u bekijken waar evenementen niet gewenst zijn.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Wanneer u een evenement organiseert dan kunt u borden en hekken lenen bij onze gemeentewerf. U zorgt zelf voor het ophalen en terugbrengen van de materialen. Het is echter mogelijk dat de materialen op bepaalde momenten niet beschikbaar zijn. U kunt deze materialen ook huren bij een particulier bedrijf. De materialen moeten wel voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Meer informatie vindt u op de pagina materialen lenen bij de gemeentewerf.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een evenementenvergunning of het doen van een melding klein evenement in 2023/2024 zijn:

 • Melding klein evenement: gratis
 • A-evenement (regulier evenement): € 110,00
 • A-evenement (regulier evenement) zonder winstoogmerk: € 55,00
 • B-evenement: (aandachtevenement): € 535,00
 • C-evenement: (risico-evenement):  € 2.500,00

Afhankelijk van het evenement kunnen er nog extra kosten bij komen voor geluid, de zondagswet, kamperen en-/of horeca.

Elektriciteit en water

Organiseert u een evenement op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, De Misse in Heesch, Raadhuisplein in Nistelrode of Mr. Loeffenplein in Vorstenbosch dan kunt u gebruik maken van de bestaande elektriciteitsaansluitingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening brengen wij een starttarief van € 50,- en een verbruikstarief van € 0,25 kW/h in rekening. Wilt u gebruik maken van deze voorzieningen dan kunt u dit aangeven bij de melding.

Regels

De regels voor een evenementenvergunning vindt u op de website van de Overheid:

In uw evenementenvergunning staat aan welke wetten en regels u zich moet houden wanneer u een evenement organiseert op grond van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar evenementen@bernheze.org of door te bellen naar 0412 - 45 88 88.