Evenementenvergunning

Vergunning of melding

Onder bepaalde voorwaarden mag u volstaan met een melding van uw evenement. De voorwaarden vindt u bij evenement organiseren.

Aanvragen vergunning

Heeft u een evenementenvergunning nodig, dan kunt u die aanvragen met het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 2.9 MB). Dit doet u minimaal 8 weken voor het evenement. Voor een grootschalig evenement moet u de vergunning tenminste 12 weken vooraf aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen:

  • draaiboek;
  • tekening op schaal met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling en wegafsluitingen. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan;
  • tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • beveiligingsplan (alleen voor evenementen met een verhoogd of gemiddeld risico).

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen.

Prijs

De aanvraag van een evenementenvergunning kost € 85,35.

Afhankelijk van het evenement kunnen er ook extra kosten bijkomen voor geluid, de Zondagswet, tijdelijke gebruiksvergunning en-/of drank- en horeca (artikel 35).

Drank schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende drank (15% alcoholpercentage of minder) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning? Dan schrijft artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor dat u een ontheffing nodig heeft. Op het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u tegelijkertijd deze ontheffing aanvragen. Een ontheffing voor het schenken van drank kost € 21,05.

Brandveiligheid

Wilt u tijdens het evenement een tent of tijdelijk bouwwerk plaatsen waarin meer dan 200 personen kunnen, moet u een tijdelijke gebruiksvergunning (PDF, 182.7 kB) aanvragen. U moet bij uw aanvraag een plattegrondtekening van de tent inleveren op schaal 1:100  met daarop ingetekend:

  • de afmetingen en de draaideurrichtingen van de nooduitgangen;
  • de vluchtwegaanduidingen;
  • de blusmiddelen;
  • de bar, podia, etcetera.

De kosten voor de gebruiksvergunning zijn afhankelijk van het aantal bezoekers in uw tent.

  • < 1000 bezoekers € 81,35.
  • >1000 bezoekers €122,00.

Elektriciteit en water

Organiseert u een evenement op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, De Misse in Heesch, Raadhuisplein in Nistelrode of Schaapsdijk in Vorstenbosch dan kunt u gebruik maken van de bestaande elektriciteitsaansluitingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening brengen wij een starttarief van € 50,- en een verbruikstarief van € 0,25 kW/h in rekening. Wilt u gebruik maken van deze voorzieningen dan kunt u dit aangeven bij de melding.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert, kunt u borden en hekken lenen bij de gemeentewerf. U zorgt zelf voor het halen en terugbrengen van de materialen. Meer informatie vindt u bij materialen lenen bij de gemeentewerf.

Regels

De regels voor een evenementenvergunning vindt u in:

In uw evenementenvergunning staat aan welke wetten en regels u zich moet houden wanneer u een evenement organiseert op grond van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.