Loterijen

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig.

Prijs

Het in behandeling nemen van een loterijvergunning kost € 43,90.

Aanvragen

U vraagt de loterijvergunning aan met het aanvraagformulier vergunning voor het organiseren van een kansspel (PDF, 115.0 kB). U moet dit formulier tenminste 8 weken voor de loterij indienen bij het Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid).

Voorwaarden voor het verlenen van een loterijvergunning

  • U moet in de aanvraag aangeven waarvoor de opbrengst van de loterij is bestemd (bijvoorbeeld voor de vereniging of een goed doel).
  • Het prijzengeld (prijzen en premies) mag bij elkaar niet meer zijn dan € 4.500,-. Als het prijzengeld meer is dan € 4.500,- moet u een vergunning aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Regels

De regels voor een loterijvergunning vindt u in:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.