Welstand

In de gemeente Bernheze gelden beperkte regels voor welstand. Het welstandstoezicht geldt alleen voor enkele cultuurhistorische gebieden en voor reclame-uitingen.

Welstandscommissie

De gemeente heeft een welstandscommissie die haar adviseert over de aanvragen waar de Welstandsnota op van toepassing is. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. U kunt dit aangeven op het formulier vergunningcheck of in de aanvraag omgevingsvergunning.

Aanvragen welstandsbeoordeling

Heeft u een bouwplan waarvan u wilt weten of het ontwerp voldoet aan de welstand? Dan kunt u hiervoor een welstandsbeoordeling aanvragen op basis van een ontwerptekening. Dit doet u door de vergunningencheck in te dienen.

Beoordeling

Over de welstandsbeoordelingen als onderdeel van definitieve aanvragen voor een omgevingsvergunning krijgt u alleen bericht als de welstandscommissie een negatief advies of een advies met kanttekeningen heeft uitgebracht. In die gevallen heeft u eerst de gelegenheid om de aanvraag aan te passen voordat een besluit wordt genomen. Een vergunningcheck is daarom een betere keus dan het rechtstreeks indienen van een aanvraag.
Is uw aanvraag door de Welstandcommissie goedgekeurd, dan vindt u deze beoordeling in het besluit terug.

Beeldkwaliteitsplannen

Voor enkele woningbouwprojecten gelden beeldkwaliteitsplannen. Daarin maken gemeente, ontwikkelaar en koper afspraken over de ruimtelijke kwaliteit van een nieuwbouwwijk. De welstandscommissie toetst dan de bouwplannen aan het beeldkwaliteitsplan. Als de woningen klaar zijn, vervallen de welstandsregels.