Welstand

In de gemeente Bernheze gelden beperkte regels voor welstand. Het welstandstoezicht geldt alleen voor enkele cultuurhistorische gebieden, enkele nieuwbouwplannen en voor reclame-uitingen.

Cultuurhistorische gebieden

Middels de welstandskaart kunt u zien of een adres binnen een welstandsgebied valt. De welstandskaart is beschikbaar op de website van Omgevingsloket. Via regels op de kaart kunt u een adres invoeren. Als u dat gedaan hebt verschijnt er links een menu met bestemmingsplannen en structuurvisies. De Welstandsnota Bernheze staat onder structuurvisies. Door hierop te klikken kunt u zien of een adres in een welstandsgebied valt.

Nieuwbouwplannen

Voor woningbouwprojecten geldt er vaak een beeldkwaliteitsplan. Daarin maken gemeente, ontwikkelaar en koper afspraken over de ruimtelijke kwaliteit van een nieuwbouwwijk. De welstandscommissie toetst dan de bouwplannen aan het beeldkwaliteitsplan.

Als er een beeldkwaliteitsplan van toepassing is dan zit deze altijd als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd op de website van Omgevingsloket.

Reclame-uitingen

Welstandsregels voor reclame-uitingen zijn opgenomen om wildgroei aan reclames te voorkomen. Deze regels gelden niet alleen voor welstandsgebieden maar voor de hele gemeente. Deze regels geven voldoende mogelijkheden aan inwoners en bedrijven om herkenbaar te zijn in het straatbeeld. Reclame-uitingen die niet-plaatsgebonden zijn worden geweerd. De welstandsregels voor reclame-uitingen vind u in de Welstandsnota. Voor het woongebied, centrumgebied, buitengebied, bedrijfsterreinen, en sportterreinen gelden verschillende regels.

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De gemeente heeft een Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) die haar adviseert over de aanvragen waar de Welstandsnota op van toepassing is. De vergaderingen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Welstandscommissie zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. U kunt dit aangeven op het formulier vergunningencheck of in de aanvraag omgevingsvergunning.

Binnenkort wordt de vergaderagenda openbaar op de website van Stichting monumentenhuis Brabant geplaatst en zal hier de link naar deze pagina komen te staan. Tot die tijd kunt u bij de aanvraag aangeven wanneer u hierbij wilt zijn.

Aanvragen welstandsbeoordeling

Heeft u een bouwplan waarvan u wilt weten of het ontwerp voldoet aan de welstand? Dan kunt u hiervoor een welstandsbeoordeling aanvragen op basis van een ontwerptekening. Dit doet u door de vergunningencheck in te dienen.

Beoordeling

Over de welstandsbeoordelingen als onderdeel van definitieve aanvragen voor een omgevingsvergunning krijgt u alleen bericht als de Adviescommissie Omgevingskwaliteit een negatief advies of een advies met kanttekeningen heeft uitgebracht. In die gevallen heeft u eerst de gelegenheid om de aanvraag aan te passen voordat een besluit wordt genomen. Een vergunningencheck is daarom vaak een betere keus dan het rechtstreeks indienen van een aanvraag. Is uw aanvraag door de Welstandcommissie goedgekeurd? Dan vindt u deze beoordeling in het besluit terug.