Monumentale en toekomstbomen

Sommige bomen mogen niet gekapt worden. Deze staan in de lijst monumentale en toekomstbomen (PDF, 6.5 MB). U kunt de kaart met monumentale bomen in Bernheze ook online bekijken via de website van Arcgis. Wilt u ze toch kappen, dan moet de gemeente daarvoor een ontheffing van het kapverbod geven. Ook een 'monumentale boom' of 'toekomstboom' staat op de bomenlijst.

Om te kunnen bepalen of een boom monumentale boom of een toekomstboom is, hebben we deze zo goed mogelijk beschreven. U vindt deze beschrijving in ons Bomenbeleidsplan. Hieronder staat een samenvatting.

Monumentale bomen

  • Een monumentale boom is minimaal 40 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor een herdenkingsboom.
  • Een monumentale boom die niet in goede conditie is, moet hersteld kunnen worden. Als te verwachten is dat hij binnen 10 jaar dood gaat, is het geen monumentale boom.

Daarnaast is een monumentale boom

  • beeldbepalend (hij is belangrijk voor de uitstraling van zijn omgeving) of
  • van historische waarde (hij is bijvoorbeeld geplant tijdens een bijzondere gebeurtenis of herdenking) of
  • zeldzaam

Toekomstboom

Een toekomstboom is een gezonde boom die zowel onder de grond als boven de grond ruimte heeft om uit te groeien tot minimaal 60 jaar oud.

Daarnaast is een toekomstboom

  • beeldbepalend (hij is belangrijk voor de uitstraling van zijn omgeving) of
  • het resultaat van een burgerinitiatief of
  • een vervanging van een monumentale boom

Ontheffing van het kapverbod

De gemeente verleent ontheffing van het kapverbod als de boom ziek of onveilig is. In welke gevallen dat kan, vindt u in het bomenbeleidsplan. Ook kan de gemeente ontheffing verlenen als er een groot belang is om de boom te kappen.

Bijdrageregeling monumentale en toekomstbomen

De gemeente kan een bijdrage leveren in de kosten van monumentale bomen en toekomstbomen. Die bijdrage is bedoeld voor:

  • Onderzoeks- en advieswerkzaamheden die nodig zijn om een goede inschatting te kunnen maken van benodigde maatregelen voor duurzame instandhouding van de boom
  • Werkzaamheden die nodig zijn om de boom veilig en vitaal in stand te houden en die het regulier onderhoud overstijgen.

Normale, periodiek terugkerende onderhoudswerkzaamheden zoals snoeien horen hier niet bij.

Bijdrage regeling Monumentale en toekomstbomen.

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier (PDF, 130.5 kB), inclusief bijlagen, bij voorkeur per e-mail, naar gemeente@bernheze.org, of per post naar Gemeente Bernheze, postbus 19, 5384 ZG Heesch.