Monumentale en toekomstbomen

Sommige bomen mogen niet gekapt worden. Deze staan in de Bomenlijst (PDF, 129.0 kB). Wilt u ze toch kappen, dan moet de gemeente daarvoor een ontheffing van het kapverbod geven. Ook een 'monumentale boom' of 'toekomstboom' staat op de bomenlijst.

De huidige lijst met beschermde bomen is aan actualisatie toe. Daarom hebben we de hele gemeente geïnventariseerd en een nieuwe  lijst gemaakt. U kunt tot 14 november op deze nieuwe lijst reageren. Meer hierover leest u op www.samenbernheze.nl.

Om te kunnen bepalen of een boom monumentale boom of een toekomstboom is, hebben we deze zo goed mogelijk beschreven. U vindt deze beschrijving in ons bomenbeleidsplan.Hieronder staat een samenvatting.

Monumentale bomen

  • Een monumentale boom is minimaal 40 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor een herdenkingsboom.
  • Een monumentale boom die niet in goede conditie is, moet hersteld kunnen worden. Als te verwachten is dat hij binnen 10 jaar dood gaat, is het geen monumentale boom.

Daarnaast is een monumentale boom

  • beeldbepalend (hij is belangrijk voor de uitstraling van zijn omgeving) of
  • van historische waarde (hij is bijvoorbeeld geplant tijdens een bijzondere gebeurtenis of herdenking) of
  • zeldzaam

Toekomstboom

Een toekomstboom is een gezonde boom die zowel onder de grond als boven de grond ruimte heeft om uit te groeien tot minimaal 60 jaar oud.

Daarnaast is een toekomstboom

  • beeldbepalend (hij is belangrijk voor de uitstraling van zijn omgeving) of
  • het resultaat van een burgerinitiatief of
  • een vervanging van een monumentale boom

Ontheffing van het kapverbod

De gemeente verleent ontheffing van het kapverbod als de boom ziek of onveilig is. In welke gevallen dat kan, vindt u in het bomenbeleidsplan. Ook kan de gemeente ontheffing verlenen als er een groot belang is om de boom te kappen.