Rioleringsplan

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. De gemeente Bernheze heeft de taak om voor die riolering te zorgen. Dat houdt in zorgen voor:

  • stedelijk afvalwater
  • afvloeiend hemelwater
  • grondwatermaatregelen

Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2020 tot en met 2023, en vanaf 2024 het Programma Omgevingswet Water & Riolering (POW&R), geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan. We nemen doelmatige maatregelen om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderend klimaat. Daarnaast is klimaatacceptatie en een gedragsverandering noodzakelijk waarbij we moeten accepteren dat extreme weersomstandigheden toenemen. Er zullen situaties voorkomen die ondanks alle doelmatige (klimaat)maatregelen nog steeds voor overlast zullen zorgen (denk aan hitte, droogte, wateroverlast en de kans op overstromingen).