Toezicht bouwcontrole

Vooruitlopend op de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) heeft de gemeente het bouwtoezicht aangepast in de geest van de komende wet. Dit houdt in dat de bouwtoezichthouders bij eenvoudige projecten vallend in de Wkb-gevolgklasse 1, uitgezonderd de bouwuitzet, niet meer op de bouwlocatie komen. Wij vragen aan de aanvrager en bouwbedrijven om de bouwkwaliteit van hun werk zelf nog beter te controleren, vast te leggen en aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan alle eisen. Dit dossier moet ten allen tijde beschikbaar zijn. Heeft u onlangs een vergunning ontvangen voor een eenvoudig bouwproject? In de voorschriften van de vergunning kunt u lezen wat er van toepassing is op uw project.

Dit betekent bij Wkb-gevolgklasse 1 bouwprojecten concreet:

  • Uw constructeur moet een vier-ogen principe toepassen. De gemeente controleert constructieve documenten enkel nog op aanwezigheid, deze worden niet meer inhoudelijk getoetst.
  • Documenten moeten nog steeds compleet aangeleverd worden. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kunt u in de voorschriften lezen of en welke documenten er later nog ingediend moeten worden.
  • Alle aanvullend in te dienen constructieve documenten, zoals bijvoorbeeld wapenings-tekeningen en berekeningen van de breedplaatvloeren, dienen te zijn voorzien van een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur.
  • Aan de later in te dienen documenten hangen termijnen. ‘’Bijvoorbeeld 3 weken voor start van de betonstort dienen de wapeningsdocumenten aangeleverd te worden.’’ Wanneer dit niet tijdig aangeleverd wordt, dan is het eerder starten op eigen risico van de initiatiefnemer/aannemer.
  • De gemeente komt niet meer langs voor een bouwcontrole. Het blijft wel verplicht om door de gemeente te laten controleren als het bouwwerk uitgezet is. Meld dit 5 werkdagen voordien aan de gemeente.
  • De vergunninghouder/aannemer moet de wapeningscontrole voor de betonstort zelf uit (laten) voeren door een deskundig persoon (eigen constructeur).

Bouwuitzet controle

Het uitzetten van het bouwwerk en peil geschiedt door of namens de vergunningshouder. Het is verplicht om de bouwuitzet door de bouw toezichthouder te laten controleren. Meld dit middels een verzoek tot bouwuitzetcontrole minimaal 5 werkdagen voordien aan de gemeente.

Om dit te kunnen controleren dient de situatietekening, behorende bij de omgevingsvergunning van het bouwwerk, van voldoende maatvoering voorzien te zijn ten opzichte van de perceelgrenzen.

Betonstortmelding

Voor de fundering en de verdiepingsvloeren ook in Wkb-gevolgklasse 1 dient minimaal 5 werkdagen vooraf betonstort een telefonische  betonstortmelding bij het algemeen telefoonnummer (0412) 45 88 88 van gemeente Bernheze  gedaan te worden. Deze dient minimaal 5 werkdagen alvorens de betonstort gedaan te worden bij de toezichthouder. voor betonstort  Graag dan vermelden:

  • Adres bouwproject
  • Te storten bouwonderdeel (fundering, 1e of 2e verdiepingsvloer)
  • Datum en tijdstip betonstort
  • Naam + telefoonnummer van de melder

De gemeente controleert na uw melding of alle benodigde constructieve documenten voorzien van een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur in het dossier aanwezig zijn, deze worden niet meer inhoudelijk getoetst. Indien documenten ontbreken moet u deze alsnog inclusief een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur met spoed indienen.
Alle werkzaamheden die u verricht zonder de juiste constructieve stukken te hebben ingediend zijn geheel voor uw eigen risico!

Toezicht Wkb-2 bouw controle

Voor alle grotere bouwprojecten, zoals een appartementencomplex vallend in Wkb-gevolgklasse 2, blijft het bouwtoezicht ongewijzigd en worden alle betonstort, constructieve- en brandveiligheidscontroles op de bouwlocatie uitgevoerd zoals voorheen.
Graag verzoeken tot dit soort Wkb-gevolgklasse 2 controles altijd tijdig minimaal 3 weken vooraf bij de gemeente melden via het algemeen telefoonnummer 0412 - 45 88 88.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bouwtoezichthouders van team VTHV via telefoonnummer 0412 - 45 88 88 of per mail naar gemeente@bernheze.org.