Tijdelijk onderkomen

Gaat u een nieuwe woning bouwen of drastisch verbouwen en wilt u tijdens de (ver)bouw tijdelijk in een woonunit of (sta)caravan wonen? Dat kan, maar hiervoor is een toestemming nodig. Deze toestemming moet u vooraf aanvragen.

Voorwaarden

De toestemming wordt uitsluitend verleend voor het plaatsen van het tijdelijk onderkomen voor maximaal 2 jaar. Aan deze toestemming worden voorwaarden verbonden, zoals:

  • Maximaal één tijdelijk onderkomen betreft en voor de (ver)bouw op hetzelfde perceel een omgevingsvergunning is aangevraagd of een vergunningencheck akkoord is.
  • In bestaande bebouwing kan niet gewoond worden.
  • Binnen 14 dagen nadat de (ver)bouw gereed is of na 2 jaar wordt het onderkomen verwijderd.
  • U moet eigenaar van de grond zijn. En dat is kadastraal vastgelegd.
  • Het onderkomen aan een aantal technische en brandveiligheidseisen (het bouwbesluit) voldoet.
  • Het onderkomen wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Aanvraagformulier en indieningsvereisten

Het aanvraagformulier (PDF, 75.5 kB) wordt met de volgende bijlagen ingediend.

  • Een situatietekening waarop het tijdelijk onderkomen is aangegeven. Deze tekening op een schaal die niet kleiner dan 1:1000. Het tijdelijk onderkomen moet tenminste 1,50 meter uit de erfscheiding worden geplaatst en achter de voorgevel van de te (ver) bouwen c.q. splitsen van een woning;
  • Een tekening waarop de gevels, de plattegrond met functiebenaming, de indeling en de plaats van de ramen en deuren zijn aangegeven. Deze tekening op een schaal van maximaal 1:100;
  • Foto’s van het tijdelijke onderkomen of een duidelijke omschrijving ervan (materiaal gebruik en de kleurstelling).

U kunt de aanvraag doen door het formulier met bijlagen op te sturen naar gemeente@bernheze.org of af te geven bij de balie.

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org