Inrit aanleggen of verplaatsen

Wilt u een in- of uitrit aanleggen of veranderen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Meer informatie vindt u in paragraaf 6.2.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) en in de Beleidsnota Uitwegen 2011 (PDF, 4.0 MB). Het is belangrijk dat u rekening houdt met het volgende:

Afstand tot gemeentelijke bomen

Bij de omgevingsvergunning moet een tekening toegevoegd worden. Hierop geeft u aan waar de nieuwe inrit komt te liggen ten opzichte van de aanwezige bomen en andere belendingen. Voeg ook een foto toe van de huidige situatie.
De afstand tot de nieuwe inrit meet u vanaf de buitenzijde van de bomen.

Graafafstand vanaf gemeentelijke boom
Diameter stam op 1,30m hoogte: U mag niet graven binnen… cm van het hart van de boom:
20cm 125 cm
40 cm 150 cm
60 cm 175 cm
80 cm 225 cm
100 cm 250 cm
120 cm  350 cm

Boombeschermingszone

Als er werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de boombeschermingszone (tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie) moet er een plan van aanpak opgesteld te worden hoe met de boomwortels wordt omgegaan. Dit plan van aanpak moet bij de ingediende aanvraag worden bijgevoegd.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen via Omgevingsloket.

Kosten

De kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning voor een inrit staan in de legesverordening.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org.