Inrit aanleggen of verplaatsen

U moet bij de gemeente melden of u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit minimaal 6 weken vooraf. Het is belangrijk dat u rekening houdt met het volgende:

Afstand tot gemeentelijke bomen

U moet een tekening bij het formulier toevoegen waarop u aangeeft waar de nieuwe inrit ten opzichte van de aanwezige bomen komt te liggen. En een foto van de huidige situatie. De afstand tot de nieuwe inrit meet u vanaf de buitenzijde van de bomen.

Graafafstand vanaf gemeentelijke boom
Diameter stam op 1,30m hoogte: U mag niet graven binnen… cm van het hart van de boom:
20cm 125 cm
40 cm 150 cm
60 cm 175 cm
80 cm 225 cm
100 cm 250 cm
120 cm  350 cm

Boombeschermingszone

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de boombeschermingszone (tot 1,5meter buiten de kroonprojectie) dient er een plan van aanpak opgesteld te worden hoe met de boomwortels wordt omgegaan. Dit plan van aanpak moet bij de ingediende aanvraag worden bijgevoegd.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen via Omgevingsloket