Bomen kappen

In de gemeente Bernheze mag u niet zomaar alle bomen kappen. In enkele gevallen heeft u een omgevingsvergunning (vroeger kapvergunning voor het vellen van houtopstanden) of een aanlegvergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden) nodig.

Wanneer een aanlegvergunning?

Een aanlegvergunning geeft toestemming om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde:

  • wegen of paden aan te leggen;
  • sloten te graven of te dempen;
  • bomen te planten;
  • grond op te hogen of af te graven.

Het gaat om werkzaamheden waarvoor volgens het gemeentelijke bestemmingsplan een vergunning verplicht is. Deze vergunning biedt gemeenten de mogelijkheid om de werkzaamheden te toetsen aan planologische plannen. U kunt bij de gemeente informeren of het bestemmingsplan een aanlegvergunning voorschrijft. Neem hiervoor contact op met de gemeente Bernheze via telefoonnummer 14 0412.
Heeft u inderdaad een aanlegvergunning nodig, dan hoeft u daarnaast geen kapvergunning aan te vragen. De aanlegvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Wanneer een kapvergunning?

U heeft een kapvergunning nodig als:

  • de boom op de beschermde bomenlijst (PDF, 129.0 kB) staat;
  • de boom in de openbare ruimte staat en een diameter heeft van meer dan 20 centimeter op 1,30 meter hoogte.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning nodig heeft. De vergunning heet hier een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. In het Omgevingsloket online vindt u ook overige informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Relevante wetgeving

In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Bernheze vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen.

Beschermde bomen

In de Bomenlijst (PDF, 129.0 kB) staan alle bomen in openbaar en particulier gebied die zonder kapvergunning niet gekapt mogen worden. Van die regel kan worden afgeweken als de bomen ziek zijn.