Gebruik openbare ruimte

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruik maken van de openbare ruimte. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming? Dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden (tijdelijk) gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wanneer u voorwerpen zoals bouwmaterialen, een steiger, container, bouwkeet, laadbak of hijskraan op gemeentegrond of een bouwplaats wilt plaatsen, heeft u hier toestemming voor nodig. U vraagt de toestemming minimaal 14 dagen voor de start van het gebruik van de gemeentegrond schriftelijk aan. U bent verplicht omwonenden hierover te informeren.

Toestemming vragen

Via het digitale formulier Toestemming Gebruik Openbare Ruimte kunt u de toestemming aanvragen.

Indieningsvereisten

Om toestemming te vragen om gemeentegrond te gebruiken, moet u minimaal de volgende zaken aan leveren:

  • ​Situatieschets van de grond en omgeving (bomen, verlichting e.d.)
  • Beschrijving van uw plan
  • De startdatum en de doorlooptijd dat u de grond wilt gebruiken
  • Foto’s van de bestaande situatie

Behandeling toestemming

  • Na ontvangst van uw aanvraag, neemt de toezichthouder van de gemeente contact met u op
  • De toezichthouder kijkt samen met u naar de meest makkelijk bereikbare plaats voor de te plaatsen voorwerpen
  • Hierbij let de gemeente op veiligheid en overlast, maar ook bereikbaarheid voor hulpdiensten en de vuilniswagen
  • Eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen worden besproken
  • Wij geven geen akkoord voor het plaatsen van voorwerpen in de bestaande beplanting of op minder dan 3 meter tot de boomstam.

Kosten

Gebruik openbare ruimte is gratis.

Bij twijfel of vragen

Heeft u vragen over het gebruiken van de openbare grond en of u hiervoor toestemming moet aan vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0412) 45 88 88.