Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater in Bernheze. Woningen of andere gebouwen in Bernheze moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf maken. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt door de gemeente aangelegd.

Aanvragen

U vraagt een rioolaansluiting bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een bevestiging. Het realiseren van de aansluiting gebeurt binnen zes tot acht weken.

Rioolaansluiting aanvragen

Prijs

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager. De kosten worden gebaseerd op werkelijke kosten en zijn afhankelijk van de situatie.

Informatie

Wilt u weten waar u de aansluiting op het gemeenteriool kunt vinden? Neem dan contact op met de gemeente, afdeling realisatie en beheer. U kunt bellen naar 0412 - 45 88 88 of e-mailen naar gemeente@bernheze.org.