Archeologie

De gemeente Bernheze is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder de grond, het zogenoemd bodemarchief. Dit is geregeld in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.

Beleidskaart en waardenkaart

De gemeente Bernheze heeft een archeologische beleidskaart (PDF, 7.0 MB) en een cultuurhistorische waardenkaart (PDF, 3.2 MB).

Gegevens archeoloog

Karlijn Kersten is archeoloog bij het Monumentenhuis Brabant en adviseur voor de gemeente Bernheze.

Telefoonnummer: 0162-51 18 33
E-mail: k.kersten@monumentenhuisbrabant.nl