Monumenten

In de gemeente Bernheze staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Deze vindt u in de monumentenlijst Bernheze (PDF, 116.9 kB).

Onderhoud? Informeer naar subsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument (geen woonhuis)? Dan kunt u een meerjarige onderhoudssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van deze subsidie is het in stand houden van rijksmonumenten door normale onderhoudswerkzaamheden, voor zover deze sober en doelmatig zijn. Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan.

Contactgegevens Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: Infodesk, 033-421 74 56 of info@cultureelerfgoed.nl.

Heeft u een rijksmonument dat als woonhuis kan worden aangemerkt? Dan kunt u een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Deze lening is zowel bedoeld voor normaal onderhoud als voor restauratiewerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de provincie.

Contactgegevens Provincie Noord-Brabant: 073-681 28 12 of via het contactformulier op hun website.

Verbouwen

Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Neem dan contact op met onze ambtenaar cultuurhistorie. Hij adviseert u graag over praktische zaken, subsidies en procedures. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0412-45 88 88.

Omgevingsvergunning

Als u uw pand wilt opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden. In het informatieblad Monumenten en beschermde gezichten vergunningsvrije werkzaamheden (PDF, 1.5 MB) leest u waar precies de grens ligt.

Subsidies en leningen

De gemeente Bernheze heeft een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. 1 keer in de 2 jaar kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 1.500,- voor onderhoudswerkzaamheden.

Naast de subsidie biedt de gemeente eigenaren van gemeentelijke monumenten een abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Brabant. De kosten voor het abonnement en de tweejaarlijkse inspectiekosten worden volledig vergoed door de gemeente.
Daarnaast bestaan gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten speciale financiële regelingen. Meer informatie: Subsidies en leningen voor monumenten.

Wetgeving

De gemeente, bewoners en eigenaren van monumenten moeten zich aan bepaalde regels houden. Een en ander is wettelijk vastgelegd in de: