Monumenten

In de gemeente Bernheze staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Deze vindt u in de monumentenlijst Bernheze (PDF, 116.9 kB).

Ook kan het zijn dat uw plan een cultuur historisch waardevol pand (CHW) betreft, dan heeft dit pand een aanduiding cultuurhistorisch waardevol in het omgevingsplan.

Onderhoud? Informeer naar subsidie

Zowel voor rijksmonumenten, als voor gemeentelijke monumenten bestaan verschillende subsidies en/of financiële regelingen.

Verbouwen of restaureren?

Hebt u plannen om uw monument te verbouwen of te restaureren? Neem dan contact op met onze adviseur erfgoed en cultuurhistorie. Hij adviseert u graag over praktische zaken, subsidies en procedures. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0412- 45 88 88.

Omgevingsvergunning

Als u uw rijksmonument of gemeentelijk monument wil restaureren, verbouwen, uitbreiden of slopen dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Sommige werkzaamheden mogen ook zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Meer informatie over vergunningsvrije werkzaamheden aan monumenten leest u in het informatieblad Monumenten en beschermde gezichten vergunningsvrije werkzaamheden (PDF, 1.5 MB).

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het wijzigen van een rijksmonument of gemeentelijk monument vraagt het college van burgemeester en wethouders een advies over de aanvraag aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar en vinden plaats op het gemeentehuis. U kunt als aanvrager de bespreking van uw aanvraag bijwonen, ook om een toelichting te geven op de aanvraag.

Vergunningencheck – eerste toetsing monument

Het is mogelijk om uw bouwplan, alvorens u een omgevingsvergunning aanvraagt, te laten toetsen door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit middels een vooroverleg. Een schetsplan is hiervoor voldoende. De commissie kan dan eventueel noodzakelijke wijzigingen aangeven of aanbevelingen doen, zodat u tijdens de formele vergunningprocedure niet voor verassingen komt te staan en uw plan vertraging oploopt. Voor een vooroverleg kunt u contact opnemen met de adviseur erfgoed en cultuurhistorie via 0412 458 888.

Meer informatie

De gemeente, bewoners en eigenaren van monumenten moeten zich aan bepaalde regels houden. Een en ander is wettelijk vastgelegd in de:

Kosten

Een bezoek van onze adviseur erfgoed en cultuurhistorie is gratis, als ook een eerste beoordeling van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Wilt u ook een bestemmingsplantoets of een welstandstoets, zie pagina vergunningencheck voor de kosten hiervan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur erfgoed en cultuurhistorie via telefoonnummer 0412- 45 88 88 of via e-mail gemeente@bernheze.org t.a.v. adviseur erfgoed en cultuurhistorie.