Monumenten

In de gemeente Bernheze staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Deze vindt u in de monumentenlijst Bernheze (PDF, 116.9 kB).

Onderhoud? Informeer naar subsidie

Zowel voor rijksmonumenten, als voor gemeentelijke monumenten bestaan verschillende subsidies en/of financiële regelingen.

Verbouwen of restaureren?

Heeft u plannen om uw monument te verbouwen of te restaureren? Neem dan contact op met onze adviseur erfgoed en cultuurhistorie. Hij adviseert u graag over praktische zaken, subsidies en procedures. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0412- 45 88 88.

Omgevingsvergunning

Als u uw rijksmonument of gemeentelijk monument wil restaureren, verbouwen, uitbreiden of slopen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Maar sommige werkzaamheden mogen ook zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Meer informatie over vergunningsvrije werkzaamheden aan monumenten leest u in het informatieblad Monumenten en beschermde gezichten vergunningsvrije werkzaamheden (PDF, 1.5 MB). 

Monumentencommissie

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het wijzigen van een rijksmonument of gemeentelijk monument vraagt het college van burgemeester en wethouders een advies over de aanvraag aan de monumentencommissie. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar en vinden plaats op het gemeentehuis. U kunt als aanvrager de bespreking van uw aanvraag bijwonen, ook om een toelichting te geven op de aanvraag.

Vooroverleg

Het is ook mogelijk uw bouwplan informeel met de monumentencommissie te bespreken in een ‘vooroverleg’, nog vóórdat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Een schetsplan is hiervoor voldoende. De commissie kan dan eventueel noodzakelijke wijzigingen aangeven of aanbevelingen doen, zodat u tijdens de formele vergunningprocedure niet voor verassingen komt te staan en uw plan vertraging oploopt.
Wilt u een vooroverleg aanvragen en/of de bespreking van uw aanvraag bijwonen? Neem dan contact op met onze adviseur erfgoed en cultuurhistorie via telefoonnummer 0412- 45 88 88.

Wetgeving

De gemeente, bewoners en eigenaren van monumenten moeten zich aan bepaalde regels houden. Een en ander is wettelijk vastgelegd in de: