Waardering voor sportprestaties jeugd en senioren

De gemeente waardeert graag de bijzondere sportprestaties van sporters, zowel jeugd als senioren. We denken dan bijvoorbeeld aan Olympische kampioenen, wereldkampioenen, Nederlands kampioenen en bijzondere prestaties op het gebied van sport. Die waardering kunnen we op de volgende manieren invullen:

Waardering bijzondere sportprestaties

a. Receptie op uitnodiging

Het college van burgemeester en wethouders krijgt een uitnodiging voor een huldiging of receptie bij een bijzondere sportprestatie door een team. Zo mogelijk bezoekt een vertegenwoordiger van het college (wethouder sport) de receptie of huldiging ter gelegenheid van het kampioenschap of de bijzondere prestatie en neemt een attentie ter waarde van € 50,- mee (contant of passend bij de gelegenheid).

Het college van burgemeester en wethouders krijgt een uitnodiging voor een huldiging of receptie als een individuele sporter een bijzonder kampioenschap heeft behaald. Voorbeeld Nederlands, Europees of wereldkampioenschap.
Zo mogelijk bezoekt de vertegenwoordiger van het college (wethouder sport) de receptie of huldiging ter gelegenheid van het kampioenschap of de bijzondere prestatie en neemt attentie ter waarde van € 50,- mee (contant of passend bij de gelegenheid).

Bij verhindering van (vertegenwoordiger) college sturen we een felicitatiekaart met € 50,- contant.

b. Geen huldiging of receptie

Als er geen huldiging of receptie is, stuurt wethouder sport namens de gemeente een felicitatiekaart.

c. Huldiging door gemeente

In uitzonderlijke gevallen, bij sportprestaties met een grote maatschappelijke impact, organiseert de gemeente al dan niet in samenwerking met andere partijen, zelf een huldiging. Hiervoor zijn geen vaste afspraken of draaiboeken. Dit is maatwerk.

Sportpenning

De gemeente Bernheze kent een speciale sportpenning. Deze wordt in uitzonderlijke gevallen uitgereikt. Om voor de sportpenning in aanmerking te komen moet men minimaal voldoen aan een van de volgende criteria:

  • unieke, persoonlijke prestatie op sportgebied
  • aansprekend op nationaal en/of internationaal niveau

De sportpenning wordt maar één keer aan een persoon uitgereikt. In bijzondere gevallen kan het college besluiten af te wijken van bovenstaande criteria.

De sportpenning is niet bedoeld voor vrijwilligers en/of bestuursleden van een vereniging. Hiervoor zijn andere mogelijkheden om te waarderen (koninklijke onderscheiding).

Waardering aanvragen

Voor het aanmelden van een bijzondere sportprestatie van zowel jeugd als senioren kunt u een e-mail sturen aan gemeente@bernheze.org.