Weijen-West fase 1

In het noorden van de kern Nistelrode, gelegen tussen Weverstraat en Dijkstraat wordt een nieuwe woningbouwontwikkeling voorzien. Er is ruimte voor rijtjeswoningen en twee-onder-een-kapwoningen in zowel koop als huur. 

Weijen-West fase 1 is de eerste fase van een grotere woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Nistelrode.  Over de volgende fasen volgt later meer informatie.

weijen-west-fase-1

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen wordt een eerste concept  stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Proces

Op 29 maart heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om direct omwonenden te informeren over  het concept stedenbouwkundig plan.  Aanwezigen waren in de gelegenheid om hun opmerkingen/wensen en ideeën kenbaar te maken. De volgende stap is het komen tot een definitief stedenbouwkundig plan. Direct omwonenden worden in dit proces meegenomen.

Wanneer er een conceptbestemmingsplan gereed is zal er een tweede informatieavond worden georganiseerd waarbij alle belanghebbenden en belangstellenden welkom zijn om het plan in te zien. Deze bijeenkomst wordt te zijner tijd in DeMooiBernhezeKrant aangekondigd.

Woningen

Er komen ongeveer 25 woningen in het gebied in de vorm van  rijtjeswoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Er is ruimte voor projectmatige bouw en sociale huur. De sociale huurwoningen worden door  Mooiland gerealiseerd.

Uitgifte

Nog niet bekend.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Weijen-West Fase 1 ? Neem per e-mail contact op met nieuwbouw@bernheze.org. Of bel met de gemeente via 0412-45 88 88.

Heeft u vragen of wilt u uitleg over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen telefonisch via 0412 - 458888 of per mail via bouwenenwonen@bernheze.org. Heeft u meer specifieke vragen over het plan dan kunt u contact opnemen met de projectleider Debby de Beer via d.de.beer@bernheze.org.