Geheimhouding persoonsgegevens

De Basisregistratie Personen (BRP) is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin staan persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan vier categorieën instanties of personen:

  • de afnemers BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV Werkbedrijf en de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • verplichte derden BRP, bijvoorbeeld een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Zij kunnen uw gegevens krijgen als er een wet is die dit verplicht of als zij gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
  • bijzondere derden, bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA);
  • vrije derden, dit zijn niet-commerciële instellingen. Een overzicht vindt u in bijlage 4 van het Privacyreglement Gemeentelijke Basisregistratie Personen (PDF, 151.5 kB)

Wilt u weten welke instanties of personen uw persoonsgegevens krijgen en waarom? Dit kunt u opzoeken in de BRP-scan van de Rijksoverheid. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Geheimhoudingsrecht

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan.

Wie kan geheimhouding aanvragen?

  • U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van Bernheze en 16 jaar of ouder.
  • U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.

Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

Voor wie worden uw persoonsgegevens afgeschermd?

Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de gemeente uw persoonsgegevens in de BRP af voor:

  • verplichte derden, zoals een notaris of advocaat;
  • de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA);
  • vrije derden (niet-commerciële instellingen).

Online een verzoek indienen of intrekken van geheimhouding persoonsgegevens