Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u emigreert of in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat dan moet u zich laten uitschrijven bij uw gemeente. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. U moet persoonlijk de emigratie melden bij de gemeente.

Neem contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente voor meer informatie.

Afspraak maken

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
  • Curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs

Prijs

Aan het melden van een verhuizing naar het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Bewijs van uitschrijving

De gemeente kan u een bewijs van uitschrijving meegeven. Dit kost € 15,25.