Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Meld uw vertrek dan bij de gemeente.

Let op! U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Verhuizing doorgeven

Blijft er een gezinslid achter? Dan moet iedereen die verhuist persoonlijk hun emigratie doorgeven. Dus ook minderjarige kinderen. Plan een afspraak binnen 5 werkdagen voor uw vertrek. Neem een identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Afspraak maken

Blijft er niemand achter op uw adres? Dan kunt u de emigratie met DigiD online doorgeven. Of schriftelijk met het aangifteformulier (PDF, 45.6 kB). Stuur dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee!

Online doorgeven

Prijs

Het melden van een verhuizing naar het buitenland is gratis.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • echtgenoten, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen;
  • een gemachtigde;
  • een ouder of voogd, voor een inwonend kind. Voor een kind onder de 16 dat zonder ouders verhuist, maakt u een afspraak;
  • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

In veel landen, b.v. de Antillen en België, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Vraag hierom wanneer u uw vertrek doorgeeft. Als u al vertrokken bent, vraagt u dit bewijs aan bij een gemeente met een Register Niet Ingezetenen (RNI), zoals Nijmegen of Eindhoven.

Aan wie geeft de gemeente uw adreswijziging door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de meeste overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen. Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u alle instanties opzoeken die ook een bericht ontvangen.

Een vertrek naar het buitenland of emigratie kan financiële gevolgen hebben. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en het SVB voor uw pensioen. Bij de Belastingdienst kunt u een correspondentieadres doorgeven.

Bewijs van uitschrijving

Als u naar het buitenland verhuist, moet u soms aantonen dat u bent uitgeschreven uit Nederland. U ontvangt een gratis bevestiging van uitschrijving.

Bestuurlijke boete

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. De gemeente Bernheze kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.