Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u voor meer dan acht maanden naar het buitenland verhuist, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan vanaf vijf dagen voor vertrek. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Verblijft u minder dan acht maanden in het buitenland, dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Als er mensen op het oude adres blijven wonen, moet u uw verhuizing naar het buitenland persoonlijk doorgeven bij de publieksbalie van de gemeente Bernheze. Maak hiervoor een afspraak via 0412-45 88 88.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
  • Curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs

Prijs

Aan het melden van een verhuizing naar het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Bewijs van uitschrijving

De gemeente kan u een bewijs van uitschrijving meegeven. Dit kost € 15,00.