Verhuizen naar of binnen Bernheze

Wanneer u verhuist naar of binnen Bernheze moet u dat melden bij de gemeente. Geef uw nieuwe adres aan ons door binnen 5 dagen na de verhuisdatum of maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.

Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag of studiefinanciering.

 • Verhuist u vanuit Bernheze naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.
 • Wilt u zich inschrijven op het adres Meerstraat 30 in Heeswijk-Dinther? Dit kan alleen persoonlijk aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken.

Verhuizing binnen of naar Bernheze doorgeven

Verhuist u naar een verzorgingstehuis, bejaardenhuis of instelling? Dan kan de zorginstelling een verhuizing voor inwoning doorgeven met het formulier Digitale aangifte verhuizing (met eHerkenning).

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Wilt u zich inschrijven op het adres Meerstraat 30 in Heeswijk-Dinther? Dan moet u ook het huurcontract meenemen.
 • Verhuist een minderjarig kind met één van de ouders, dan moet de andere ouder toestemming geven voor de adreswijziging. Neem het formulier toestemming tot inwoning van uw kind bij de andere ouder (PDF, 75.8 kB) mee.

Als u een afspraak maakt voor het doorgeven van uw verhuizing, kunt u het verhuisformulier (PDF, 138.6 kB) eventueel thuis printen, invullen en meenemen naar de afspraak. Dit bespaart u tijd bij de afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
 • Curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag aangifte doen?

 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Aan wie geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Bekijk welke organisaties die afhankelijk van uw situatie persoonsgegevens krijgen.