Verhuizen naar of binnen Bernheze

Wanneer u verhuist naar of binnen Bernheze moet u dat melden bij de gemeente. U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.

Als u al verhuisd bent, dan moet u dat binnen vijf dagen bij de gemeente melden. De dag van het doorgeven van de verhuizing geldt dan als verhuisdatum.

Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering of parkeervergunning.

  • Verhuist u vanuit Bernheze naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.
  • Wilt u zich inschrijven op het adres Meerstraat 30 in Heeswijk-Dinther? Dit kan alleen persoonlijk aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken.

Direct regelen Afspraak maken

Meenemen

Als u een afspraak maakt voor het doorgeven van uw verhuizing, kunt u het verhuisformulier (PDF, 138.6 kB) eventueel thuis printen, invullen en meenemen naar de afspraak. Dit bespaart u tijd bij de afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
  • Curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Inwoning

Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner daar toestemming voor geven. Pas als dit is gebeurd, registreert de gemeente uw verhuizing. De hoofdbewoner moet een Verklaring van toestemming voor inschrijving op het adres (PDF, 410.1 kB) invullen, ondertekenen en opsturen naar de gemeente. De hoofdbewoner moet bij dit formulier ook een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs meesturen.