Verhuizen naar of binnen Bernheze

Wanneer u verhuist naar of binnen Bernheze moet u dat melden bij de gemeente. U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.

Als u al verhuisd bent, dan moet u dat binnen vijf dagen bij de gemeente melden. De dag van het doorgeven van de verhuizing geldt dan als verhuisdatum.

Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag of studiefinanciering.

  • Verhuist u vanuit Bernheze naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.
  • Wilt u zich inschrijven op het adres Meerstraat 30 in Heeswijk-Dinther? Dit kan alleen persoonlijk aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken.

Direct regelen Afspraak maken

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Wilt u zich inschrijven op het adres Meerstraat 30 in Heeswijk-Dinther? Dan moet u ook het huurcontract meenemen.

Als u een afspraak maakt voor het doorgeven van uw verhuizing, kunt u het verhuisformulier (PDF, 138.6 kB) eventueel thuis printen, invullen en meenemen naar de afspraak. Dit bespaart u tijd bij de afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
  • Curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.