Energietoeslag voor mensen met een laag inkomen

Voor inwoners met een laag inkomen is er ook in 2023 extra geld beschikbaar om de energiekosten te betalen. Het gaat hier om een eenmalige energietoeslag van € 800,-. Gemeente Meierijstad voert de energietoeslag uit voor inwoners van Bernheze.

Energietoeslag automatisch ontvangen

Hebt u van de gemeente in september 2023 een uitkering of minimaregeling ontvangen? Voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Dan krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch uitgekeerd.

Hebt u de energietoeslag 2022 gekregen? En voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Ook dan hoeft u niks te doen, u krijgt de energietoeslag 2023 automatisch uitgekeerd. Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, dan ontvangt u daarover vóór 1 december 2023 een brief. De energietoeslag wordt zo spoedig mogelijk naar u overgemaakt, uiterlijk 10 december. Hebt u op 10 december nog geen geld ontvangen, maar denkt u dat u er wel recht hebt? Bel dan naar de gemeente Meierijstad via telefoonnummer 14 0413.

Energietoeslag aanvragen

Hebt u de energietoeslag niet automatisch gekregen, maar vindt u wel dat u er recht op hebt? Dan kunt u een aanvraag bij ons indienen via onderstaande knop (u komt dan terecht op de website van Gemeente Meierijsad). Dat kan van 5 december 2023 tot 1 april 2024.

We vragen u om geen aanvraag te doen als u het geld niet echt nodig hebt. We kunnen dan degenen die het geld wel echt nodig hebben sneller en beter helpen. Het scheelt ook veel uitvoeringskosten. Doe ook geen aanvraag wanneer uw aanvraag energietoeslag 2022 is afgewezen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog was, terwijl uw omstandigheden nog hetzelfde zijn als vorig jaar. Als uw situatie of uw inkomen nog hetzelfde is als in 2022, dan zullen we een nieuwe aanvraag helaas ook weer af moeten wijzen.

Energietoeslag 2023 aanvragen

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag 2023 heeft dezelfde voorwaarden als vorig jaar.

U hebt recht op energietoeslag wanneer u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft. In de tabel staat wat telt als laag inkomen.
Situatie Maxmimaal inkomen
netto per maand
Alleenstaand of alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd € 1.502,53
Alleenstaand of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd € 1.676,71
Getrouwd of samenwonend tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd € 2.146,45
Getrouwd of samenwonend vanaf de AOW-leeftijd € 2.276,85

Let op: voor mensen met een inkomen uit pensioen wordt € 25,15 (voor alleenstaanden) en € 50,30,- (voor gehuwden/samenwonenden) in mindering gebracht bij de berekening van het maandinkomen.


U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft;
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Studenten

Dit jaar hebben studenten geen recht meer op een toeslag van de gemeente. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van € 400,- via DUO.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel dan met een van onze medewerkers van gemeente Meierijstad via telefoonnummer 14 0413. Hebt u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder? Of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente Meierijstad via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Hebt u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is? En vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente Meierijstad.

Hulp nodig of vragen?

Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Elke donderdag tussen 14:00 en 16:00 kan de formulierenbrigade u helpen met het invullen van de aanvraag, zij zitten op het gemeentehuis aan de Misse 6 in Heesch. Via het informatiepunt digitale overheid kunt u ook hulp krijgen bij uw aanvraag, zij zijn open op de volgende momenten:

Voor vragen kunt u ook bellen met gemeente Bernheze via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar gemeente@bernheze,org. We doen ons best om binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag te reageren.