Collegecolumn

   Donderdag 14 september 2023

  #prayformorocco

  Het zijn beelden waar je even stil van wordt: het verwoestend effect van een aardbeving. Afgelopen weekend zagen we ze weer voorbijkomen op het nieuws. In Marokko is nu een race tegen de klok gaande om mensen onder het puin vandaan te halen. Elke minuut telt. En hoewel een beeld veel meer zegt dan 1.000 woorden, maken de persoonlijke verhalen van mensen die getroffen zijn toch altijd veel indruk. In een tijdsbestek van een paar minuten staat hun leven volledig op zijn kop.

  Saamhorigheid

  Wat mij – en ongetwijfeld vele anderen – altijd raakt, is om te zien dat mensen elkaar weten te vinden in tijden van crisis. De steunbetuigingen aan alle kanten zijn hartverwarmend. Iedereen betuigt zijn medeleven; in welke vorm of op welke manier dan ook. Bij het gemeentehuis hangt de Marokkaanse vlag deze week halfstok. Het hoeft geen groots gebaar te zijn. Het gaat erom dat de mensen weten dat ze niet alleen staan. Ons medeleven gaat niet alleen uit naar de slachtoffers en de nabestaanden aldaar. Hoe erg moet het zijn voor onze Marokkaanse inwoners om niet te weten hoe het gaat met familie of vrienden in het getroffen gebied.

  Initiatieven

  Als waarnemend burgemeester heb ik gezien hoe na de aardbevingen in Syrië en Turkije de initiatieven snel ontstonden. Mensen weten elkaar feilloos te vinden. En daarbij spelen afkomst, taal, religie of geloofsovertuiging geen enkele rol: iedereen is mens en heeft oog voor de menselijke behoefte aan steun.

  Ik ben trots op die saamhorigheid in Bernheze. Niet alleen in tijden van crisis, maar ook daarbuiten. Vanzelfsprekend hoor ik van veel initiatieven, maar er gebeurt ongetwijfeld nog veel meer binnen onze gemeente. Ik ben dan ook benieuwd naar deze initiatieven en wat mensen drijft om de handschoen op te pakken om een ander te helpen. Ik sta er erg voor open om daarover het gesprek met mensen aan te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Dan wordt er een afspraak ingepland.

  Antoine Walraven,
  Waarnemend burgemeester Bernheze


  30 augustus 2023

  Naar een groener Bernheze

  Op het moment dat ik deze column schrijf, loopt de vakantieperiode op zijn einde. Iedereen komt terug met leuke verhalen over activiteiten in een mooie omgeving. Als we op vakantie gaan, is het prettig om mooi weer te hebben. Dit jaar was het best wisselend. Periodes van warm en droog weer werden afgewisseld met periodes van veel regen. Want laten we eerlijk zijn: op vakantie willen we vooral mooi weer.

  Toch merk ik dat als je bij warm weer een stad bezoekt, je vaak op zoek gaat naar de parken en een groene omgeving. Schaduw en wat lagere temperaturen zijn dan meer dan welkom. Bij de nieuwsuitzendingen vallen twee extremen op: de vele bosbranden in onder meer Zuid-Europa en de overstromingen in Slovenië en Noorwegen als gevolg van regenperiodes met extreem veel water. Met de inrichting van zowel de centra als het buitengebied wil je rekening houden met deze effecten: tijdig water afvoeren bij veel regen, maar ook voldoende vasthouden zodat je bij droogte geen last krijgt van verdrogingsverschijnselen. De hittekaart van Nederland maakt immers duidelijk dat er in onze steden en dorpen veel versteend is waardoor de gevoelstemperatuur aardig kan oplopen in de zomer. Hittestress is een risico voor onze gezondheid en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

  Groene Gezonde Structuren

  Op dit moment zijn we bestuurlijk druk bezig met het vaststellen van de nieuwe Omgevingsvisie. Een van de onderdelen is hoe we op termijn invulling geven aan het groen in onze omgeving. We denken dat de zogeheten Groene Gezonde Structuren een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze gezondheid. Groene Gezonde Structuren (GGS) zijn aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in een gezonde en groen-blauwe omgeving. Plekken waar we elkaar ontmoeten en tot rust komen. Voldoende groen is ook nog eens een stimulans om meer te bewegen: wandelen en fietsen in een mooie omgeving. Bernheze is gelukkig een groene gemeente waar het prettig wonen is, maar de vraag is waar en hoe het nog beter kan. Via samenbernheze.nl is het mogelijk om ook uw mening daarover te geven!

  Meer groen in het centrum

  Bij groen denken we vaak aan het buitengebied. Maar het is zeker zo belangrijk om aandacht te hebben voor voldoende groen in het centrum. Net voor de zomer heeft de gemeenteraad akkoord gegeven om een half miljoen te investeren in meer groen en wateropvang in het centrum. Het mooie is dat de plannen in de verschillende kernen zijn ontwikkeld mét en dóór ondernemers en inwoners. Voor de toekomst smaakt deze opzet zeker naar meer.

  Marius Tielemans,
  Wethouder Werk en Inkomen, Mobiliteit en Sport


  3 augustus 2023

  Druk, druk, druk

  Op het moment dat ik deze column schrijf bevind ik me in een oase van rust. Drie kinderen op vakantie, één werkt er bij een tuinder en mijn vrouw is onderweg voor haar werk. Normaal werk ik weinig vanuit huis, maar nu geniet ik van de rust om mij heen. De laatste weken waren erg druk, alles moet nog snel af, de wereld bestaat niet meer na de vakantie. U zult zich hier vast in herkennen.

  Geen stilzitter

  In de weken voor de vakantie waren er weinig gaten in mijn agenda te vinden en mocht ik bijna iedere avond van huis. Geen probleem, ik hou van drukte, ik ben nou eenmaal geen stilzitter. Zo heb ik naast de gebruikelijke bijeenkomsten en vergaderingen meerdere regionale bijeenkomsten over wonen en transitie buitengebied bijgewoond, een eerste steenlegging mogen doen bij een mooi bouwproject, prestatieafspraken met woningcorporaties mogen ondertekenen, een veiligheidssessie van een groot evenement bij mogen wonen en namens de gemeente felicitaties over mogen brengen aan een 100-jarige inwoner. Ook heb ik meerdere wandelingen gedaan en bezoeken gebracht aan inwoners met een vraag of opmerking en zijn we nog op excursie geweest bij een producent van groen gas.

  Vakantie

  Groter kan het contrast dan bijna niet zijn met nu. Rustig vertrekt mijn omgeving op vakantie. De buren zijn weg, mijn kinderen zijn op vakantie, mijn vrienden verspreiden zich over Europa en ook op het gemeentehuis worden werkplekken minder gevuld door de vakantieperioden. Binnenkort ga ik zelf ook met mijn gezin op vakantie, genieten van andere culturen.

  Accu opladen

  Zoals ik altijd even moet wennen als ik weer ga werken na mijn vakantie, zo heb ik dat ook als ik op vakantie ga. Geen afspraken, geen verplichting en geen planning. Ik denk dat ik nog van alles moet regelen voordat ik weg ben, want de wereld bestaat niet meer als ik terug kom. Dat is natuurlijk niet zo, alles gaat door, ook als je er niet bent. Even een paar weekjes iets anders doen is goed om de accu weer op te laden om na de vakantie weer fris en fruitig door te gaan.

  Ik wens iedereen een fijne vakantie toe!

  Edwin Daandels
  Wethouder wonen, ruimte en buitengebied


  18 juli 2023

  Veteranendag 2023

  Het is een jaarlijks evenement dat altijd weer een diepe indruk achterlaat bij degenen die erbij aanwezig zijn: de Veteranendag. Het is een eerbetoon aan alle mensen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet in dienst van de vrede; nu en in het verleden. Op 26 juni was de landelijke Veteranendag in Den Haag, waar maar liefst 90.000 bezoekers bij aanwezig waren. In Bernheze hebben we onze eigen veteranen geëerd op woensdag 28 juni met een samenkomst in het Airborne museum in Oosterbeek. Vooral het feit dat een aantal veteranen heeft meegedacht over de invulling van het programma deze dag vind ik zeer waardevol.

  Airborne museum

  Eerst hebben we een bezoek gebracht aan het Airborne museum. Bij de rondleiding door een gids kregen we aan de hand van de unieke collectiestukken een beeld van wat zich heeft afgespeeld bij de Slag om Arnhem in 1944. Bij de gezamenlijke lunch heb ik de veteranen namens alle inwoners bedankt voor hun bijdrage aan vrede, vrijheid en veiligheid. Voor velen van ons lijkt het bijna een vanzelfsprekendheid. Maar met de oorlog in de Oekraïne in ons achterhoofd – en op vele andere plekken in de wereld – weten we dat het niet zo vanzelfsprekend is. Ik heb met veel interesse geluisterd naar de verhalen van onze eigen veteranen en de inzet die zij plegen en hebben gepleegd op de meest uiteenlopende plekken. Aansluitend hebben we nog een bezoek gebracht aan de Airborne begraafplaats.

  Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid

  Als burgemeester kijk ik terug op een geslaagde dag waarbij ik veel enthousiaste mensen heb ontmoet en hun indrukwekkende verhalen heb mogen horen. Wat mij betreft krijgt deze Bernhezer Veteranendag in 2024 een vervolg. Want veteranen verdienen een eerbetoon voor hun inzet. Daarnaast het is voor ons, niet-veteranen, een reminder dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en ook nooit zal worden.

  Antoine Walraven,
  Waarnemend burgemeester Bernheze


  3 juli 2023

  Kortsluiting

  In het kader van de energietransitie zijn wij bezig met een enorme verbouwing van ons energiesysteem in Nederland. We moeten van het gas af en alles wordt elektrisch. Dit kan onder andere door zelf energie op te wekken met zon en wind, de aanschaf van warmtepompen en de aanschaf van elektrische auto’s met bijbehorende laadpalen. Onze inwoners en bedrijven zijn daarin goed op weg. Bernheze is in Brabant een van de koplopers op het gebied van energieopwekking met zon op dak. Maar dit alles gaat nu wel erg snel. Zo snel zelfs dat onze netwerkbedrijven dit tempo niet meer kunnen bijbenen.

  De nieuwe realiteit is, dat er nu geen ruimte is op het netwerk voor bedrijven die willen verduurzamen, uitbreiden of zich hier willen vestigen. Voor particulieren en kleine aansluitingen heeft het gebrek aan transportcapaciteit tot op heden nog geen consequenties, maar voor hoe lang?

  Leveringszekerheid
  Minister Jetten erkent nu dat dit congestieprobleem ons tot het eind van dit decennium blijft achtervolgen. En daar ben ik het mee eens, er is kortsluiting ontstaan. De opwek van duurzame energie via zon en wind kan niet, omdat teruglevering niet mogelijk is. Doordat we zelf fors meer stroom gaan gebruiken en terugleveren, gaat ook dit consequenties hebben voor het huidige net. De kans bestaat dat bestaande netwerken in onze dorpen en wijken moeten worden verzwaard om leveringszekerheid te garanderen. En tenslotte, als de vraag toeneemt en het aanbod blijft gelijk, dan gaat het economisch principe gelden, met prijsstijgingen als gevolg.

  Oplossingen
  Dit alles beschouwend, kun je de vraag stellen hoe doordacht dit alles is geweest. Van het gas af is een nobel streven, maar bij de besluitvorming hierover is in mijn ogen voorbijgegaan aan de consequenties hiervan. De hiervoor benodigde randvoorwaardelijke uitbreiding van netwerk en capaciteit had eerst moeten gebeuren, zodat de problemen die we nu hebben, waren voorkomen. Maar goed, het is zoals het is. Dat betekent wel dat overheid en netwerkbedrijven zich nu echt gezamenlijk moeten inzetten om met doordachte oplossingen te komen voor de korte, maar ook voor de lange termijn. Anders lopen we helemaal vast.

  Rien Wijdeven
  Wethouder Duurzaamheid, economie en vastgoed


  26 juni 2023

  Gezien worden

  Iedereen wil gezien, of gehoord worden. Dat iemand je snapt. Dat iemand erkent wat je voelt of wat je meegemaakt hebt. Voor mij is dat een belangrijke voorwaarde voor een waardig bestaan. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor onze jeugd. Zij zitten nog vol in hun ontwikkeling en juist het gezien worden is zo ontzettend belangrijk.

  Nu hoeft dat voor de één niet hetzelfde te betekenen als voor de ander. Maar er is zeker een groep jongeren dat baat heeft bij een omgeving waarin dat ‘gezien worden’ toch wat makkelijker te organiseren is. Dat de school waarop ze zitten, bijvoorbeeld, geen kolos is met duizenden leerlingen. Maar wel een klein en overzichtelijk gebouw, met enkele honderden leerlingen.

  Kleinschalig onderwijs heeft bestaansrecht

  Nu zijn er niet veel van dat soort kleinschalige scholen meer. Maar in Bernheze zijn we daar toevallig wél goed in. Bernrode in Heeswijk-Dinther, en Het Hooghuis in Heesch. De één een gymnasium, de ander een mavo. Beiden succesvolle scholen die een veilige leeromgeving bieden voor leerlingen, waarin ze daadwerkelijk gezien worden. En in goede samenwerking met de gemeente en anderen. Sinds dit schooljaar is in Heesch jongerenwerk ook aanwezig op de school, naar ieders tevredenheid. Maar dat deze scholen goed zijn in wat ze doen wordt ook bewezen door het feit dat ze niet alleen leerlingen uit onze eigen gemeente aantrekken, maar soms ook (ver) daarbuiten. Ik vind dat knap!

  Dit moeten we wat mij betreft koesteren. Als gemeente, maar ook als gemeenschap, moeten we toch willen dat voor alle jongeren en kinderen naar een school kunnen waar ze echt op hun plek zitten? Waar ze gezien worden? En ook al zit ik in dit geval, met jullie, niet direct aan de knoppen – want hier gaat echt de school zelf over – toch vind ik het belangrijk om te laten zien dat we ons inzetten voor het behoud van een middelbare school. Kleinschalig onderwijs hééft bestaansrecht. De scholen in Bernheze zijn daar goed in. Laten we dat koesteren!

  Maarten Everling
  Wethouder Positieve gezondheid, zorg en natuur


  26 april 2023

  25 jaar wethouder

  Als je dan toch een column mag schrijven, waarom dan niet meteen over het 25 jaar wethouderschap in Bernheze?

  Ik herinner mij nog goed de dag dat ik begon als wethouder. Het was spannend, ik was jong en onervaren. Maar ik was vastbesloten om mij voor onze gemeente in te zetten. Al snel ontdekte ik dat er veel te doen was en dat er grote uitdagingen op ons wachtten.

  Samen trots

  Natuurlijk ben je trots op de resultaten die je hebt kunnen bereiken. (Ver)nieuwbouw van scholen, glasvezel voor iedereen, een goed sociaal beleid volgens het Nibud en Bernheze is een financieel gezonde gemeente die tegen een stootje kan. We kunnen samen trots zijn op de vele vrijwilligers in onze gemeente. Vooral dankzij hun inzet floreren onze verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zij zijn in mijn ogen dan ook van onschatbare waarde en de cement in onze samenleving.

  Discussies

  Maar er zijn ook spannende tijden geweest. Ik denk dan met name aan de discussie over de gemeentelijke herindeling met Maasdonk, de discussie over tennisbanen in Loosbroek, de mogelijke komst van een AZC in Heesch en natuurlijk ook de persoonlijke bedreigingen waarmee ik (en indirect mijn gezin) werd geconfronteerd.

  Eenheid en verscheidenheid

  Ik ben daarom dankbaar voor de steun en het vertrouwen van de inwoners, collega’s, medebestuurders, maar vooral ook van onze ambtelijke organisatie. Samen doen wij iedere dag ons best om te werken aan een gemeente, die steeds meer van toegevoegde waarde is voor al onze inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.

  Natuurlijk gaan er ook wel eens zaken mis of hadden anders gekund, maar daar leer je alleen maar van en houdt de zaag scherp. Bernheze is in mijn ogen een eenheid in verscheidenheid en we hebben het hier echt goed voor elkaar met elkaar.

  Ik ben oprecht trots om als wethouder te mogen blijven werken voor onze prachtige gemeente Bernheze. Dank u wel voor uw vertrouwen en steun in de afgelopen 25 jaar.

  Rien Wijdeven
  Wethouder Duurzaamheid, economie en vastgoed


  29 maart 2023

  We willen bouwen in én aan Bernheze

  Bouwen, bouwen, bouwen, deze uitspraak horen we al jaren. Doen we daar in Bernheze iets mee? Het antwoord daarop is volmondig ja!
  Op dit moment draait de afdeling vergunningen en ruimtelijke ordening in onze gemeente op volle toeren. Dit om te zorgen voor voldoende bouwplannen en vergunningen voor de toekomst met kwalitatief goede woningen voor iedere doelgroep.

  Bouwen voor iedereen

  Onlangs heeft de gemeente Bernheze de woondeal getekend. Die voeren we samen uit met de regio om in de hoogste versnelling passende woningen te bouwen voor onze inwoners. Sociale huurwoningen, woningen voor starters, senioren en doorstromers. We maken daarbij plannen voor alle dorpen binnen onze gemeente.

  We zetten sterk in op betaalbaarheid. In de woondeal hebben we regionaal afgesproken in te zetten op minimaal tweederde betaalbare woningen. Daarvan is minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Ook zetten we in op tijdelijke woningen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners een woonruimte heeft in Bernheze op kortere termijn.

  Inbreiden en uitbreiden

  Als gemeente mogen we niet zomaar bouwen wat we willen. We houden ons aan afspraken met de regio, de provincie en het Rijk. De provincie is nauw betrokken bij de uitvoering van onze woningbouwopgave, met name daar waar het gaat om uitbreiding. Zo gaat inbreiden voor uitbreiden.

  We zijn verplicht als gemeente om ‘lege plekken’ in onze dorpen als eerste op te vullen. Daarna kijken we naar uitbreiding. Hierbij wegen we onze woningbouwplannen en hun locatie ook af met andere onderwerpen die we belangrijk vinden, zoals groenvoorzieningen, klimaatadaptatie en andere voorzieningen.

  Versnellen

  Het proces tot realiseren van een nieuwe woonwijk is vaak lang. Het begint met grondaankoop, planontwikkeling, afstemming in de regio en om daarna het bouwplan vast te stellen in de gemeenteraad. Als er bezwaarschriften zijn, dan behandelen we die. Het totale proces duurt vaak 5 jaar of langer. Dus even snel een woonwijk realiseren is een utopie.

  Daarom zijn we hard aan de slag met het vormen van voldoende plannen en het versnellen van bestaande plannen. Zodat we de komende jaren ook daadwerkelijk eerder de stenen kunnen leggen. Bernheze ontwikkelt momenteel meer nieuwbouwplannen dan ooit tevoren. We hopen daarmee zoveel mogelijk woningzoekenden in Bernheze binnen afzienbare tijd een mooie en passende plek te kunnen bieden.

  Edwin Daandels
  Wethouder wonen, ruimte en buitengebied  15 maart 2023 

  Rondje van de waarnemend burgemeester

  Op 1 februari ben ik vol enthousiasme gestart als waarnemend burgemeester in onze mooie gemeente Bernheze. De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met de ambtelijke organisatie, het college, de raads- en burgerleden, inwoners, organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Verder heb ik me verdiept in lopende dossiers en heb de verschillende kernen kort bezocht.

  Bernheze is een gezellige, ondernemende en groene gemeente met hoogwaardige basisvoorzieningen. Een actieve gemeenschap, de Brabantse cultuur, sfeervolle kernen, een rijk verenigingsleven en initiatiefrijke en creatieve burgers. Om die reden is mijn enthousiasme in de afgelopen weken nog verder toegenomen. Wat een voorrecht om in Bernheze werkzaam te mogen zijn en om een bijdrage te kunnen leveren aan de mooie en aansprekende ambities.

  Om de inwoners en de gemeente nog beter te leren kennen heb ik het initiatief genomen om “rondjes” weg te geven en “rondjes” te gaan wandelen. In een tijd waarin gemeenschap en gemeente steeds intensiever moeten gaan samenwerken, hebben we elkaar hard nodig. Juist die korte lijntjes zijn de kracht van onze gemeente. Heeft u een vraag, een goed idee of wilt u zorgen met mij delen? Laat mij dit dan weten.

  Antoine Walraven,
  Waarnemend burgemeester Bernheze