Collegecolumn

  Laat de lente bloeien

  De start van de lente is alweer een aantal weken geleden. En met de komst van de lente en het mooiere weer komen ook de planten en bloemen weer tot leven. Het is tijd om de tuin in te gaan, het gras weer te maaien en daarna te genieten op het terras.
  Het is ook tijd om weer na te gaan denken over de zomervakantie. Op dat soort momenten valt pas op hoe goed we het in Nederland georganiseerd hebben. Ik ga jaarlijks met vrienden in september een weekje met de racefiets op pad. Zodra je Nederland uit bent zie je het verschil: fietspaden die we in Nederland gewend zijn verdwijnen maar ook de kwaliteit van de wegen en de inrichting ervan is echt van een ander niveau.

  Een ander aspect wat mij opvalt zijn de voortuinen. Hier zijn we gewend dat we de voortuin vullen met planten, bloemen en struiken. In sommige straten lijkt het soms een sport om een zo mooi mogelijke (voor)tuin te hebben. Ik vind dat we een groene voortuin zouden moeten koesteren! Ik zie in het buitenland soms wijken waar het gebruikelijk is om je perceel af te schermen met hoge hekken. Een heel contrast met onze Brabantse gemoedelijkheid en openheid om iedereen uit te nodigen via de achterdeur binnen te komen.

  Tegelwippen

  Vroeger werd in de lente de grote schoonmaak gehouden en werd het hele huis onderhanden genomen. Ook de tuin werd niet vergeten. Laten we deze traditie voortzetten. Een mooi moment om bij de voorjaarsschoonmaak in de tuin ook eens de verharding te vervangen door groen. Meer groen leidt tot minder wateroverlast, meer schaduw en verkoeling en meer leefgebied voor vogels en andere dieren. Ook is meer groen goed voor onze gezondheid. Komende periode is er een actie genaamd “Draagt u ook een steentje bij?” Hierbij gaan we proberen om iedereen te stimuleren om bij het NK Tegelwippen samen weer een extra stukje verharding te vervangen door groen. Doet u ook mee?

  Groene tuin

  Als u toch met uw groene tuin bezig bent, koppel dan meteen uw regenpijp af. Omdat er steeds meer regen valt kan het rioleringssysteem bij hevige regenval overbelast raken waardoor rioolwater op straat of in het oppervlaktewater terecht komt. Dit komt onder andere doordat het grootste gedeelte van de Nederlandse regenpijpen gekoppeld zijn aan het rioleringssysteem. Zo stroomt regenwater via ons dak naar onze regenpijpen en stroomt het naar het riool. Terwijl dat regenwater in een periode van droogte juist kostbaar is voor de tuin en ons grondwaterpeil. Samen komen we verder!

  Marius Tielemans,

  Wethouder Werk en Inkomen, Mobiliteit en Sport


  Woningbouwprogramma

  Onlangs hebt u kunnen lezen, dat Bernheze in verhouding, de snelst bouwende gemeente van Noord-Brabant is. Dit is natuurlijk mooi om te lezen en de felicitaties van collega wethouders uit de regio, ontwikkelaars en initiatiefnemers kwamen veelvuldig binnen. Ikzelf hecht daar echter minder waarde aan. Natuurlijk is het mooi als je gemeente op dit soort posities genoemd wordt, maar het kan ook louter toeval zijn.

  Lopende projecten

  Wij werken in onze gemeente volop aan nieuwe plannen. Op dit moment bouwen we ongeveer 300 woningen per jaar, voorheen waren dit er ongeveer 160. Het lukt helaas niet om in ieder dorp aansluitend van het ene in het andere project door te bouwen, hierdoor krijg je dat er soms een periode minder gebouwd wordt en in andere perioden meer dan gepland.

  In Bernheze hebben we op dit moment voor meer dan 1400 woningen ‘zachte’ plannen liggen. Dit zijn plannen in ontwikkeling, die ‘definitief’ worden zodra ze onherroepelijk zijn, dat wil zeggen, nadat de procedures zijn afgerond en de zienswijzen zijn weerlegd. Voor deze procedure is de gemeente verantwoordelijk. We hebben zelf de voortvarendheid hiervan in de hand.

  Bezwaar

  Tegenwoordig is het bijna een uitzondering als er geen bezwaren komen op grote ontwikkelingen. Hierbij is de gang naar de rechter (Raad van State) geen uitzondering. In dit proces hebben we als gemeente geen invloed en plannen kunnen vele jaren vertragen met als gevolg dat een woningbouwplan voorlopig niet gerealiseerd kan worden. Het is een groot goed dat inwoners het recht hebben om zienswijzen in te dienen, het is teleurstellend dat het behandelen van deze bezwaren bij de Raad van State, zoveel tijd in beslag neemt.

  Participatie

  Natuurlijk gaan we als gemeente altijd in gesprek met bezwaarmakers en vaak komen we er wel uit. Soms zijn de eisen van bezwaarmakers onoverkomelijk, omdat de voorwaarden die gesteld worden om het bezwaar in te trekken buiten proportioneel zijn of planologisch niet aanvaardbaar.

  Naar ieders tevredenheid ontwikkelen lukt bijna niet. Het is goed dat je op mag komen voor je rechten, bij een geschil kijken we graag naar een oplossing, komen we er niet uit, dan hoop ik dat er ook wordt nagedacht over het algemeen belang. Er zijn namelijk veel jongeren, ouderen en hulpbehoevenden die op zoek zijn naar een passende woning.

  Edwin Daandels

  Wethouder wonen, ruimte en buitengebied


  Houd je bedrijven thuis

  Het is een zorgwekkende ontwikkeling: het groeiende aantal Nederlandse bedrijven dat het land verlaat vanwege nieuw overheidsbeleid. Recentelijk zijn er twee ontwikkelingen die deze trend versterken: de voorgestelde belasting op inkoop van eigen aandelen en de beperking van belastingvoordelen voor expats. Dit roept een belangrijke vraag op: hoe kunnen we voorkomen dat ons economisch landschap verzwakt door het vertrek van belangrijke spelers?

  Allereerst de belasting op inkoop van eigen aandelen. Het voorstel om deze transacties te belasten zou kunnen leiden tot een afname van bedrijfsactiviteiten in Nederland. Veel bedrijven beschouwen het inkopen van eigen aandelen als een strategisch instrument om hun aandelenwaarde te optimaliseren en investeerderswaarde te maximaliseren. Als deze optie minder aantrekkelijk wordt door fiscale beperkingen, zouden bedrijven elders kunnen zoeken naar meer gunstige omgevingen.

  Ten tweede, de vermindering van belastingvoordelen voor expats. Nederland heeft altijd geprofiteerd van een aantrekkelijk belastingklimaat voor buitenlandse werknemers, waardoor het gemakkelijker was om internationaal talent aan te trekken. Als deze voordelen worden verminderd, kan dit leiden tot een uittocht van expertise en innovatie, wat op lange termijn schadelijk kan zijn voor onze economie.

  Het is begrijpelijk dat de overheid zoekt naar manieren om belastinginkomsten te vergroten en een eerlijker speelveld te creëren. Echter, de maatregelen moeten wel zorgvuldig worden overwogen om negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven en de economie te voorkomen. In plaats van potentiële vertrekken te stimuleren, moeten we streven naar beleid dat bedrijven aanmoedigt om te blijven en te groeien in Nederland.

  Het behouden van een gunstig ondernemingsklimaat is essentieel voor het behoud van werkgelegenheid, investeringen en economische groei. Het is daarom cruciaal dat de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven om beleid te ontwikkelen dat zowel fiscaal verantwoordelijk als stimulerend is voor de groei van Nederlandse ondernemingen. Laten we koesteren wat we hebben en voorkomen dat Nederland een land wordt waar bedrijven vertrekken in plaats van zich vestigen.

  Rien Wijdeven

  Wethouder Duurzaamheid, economie en vastgoed


  Schaarste

  Steeds vaker hoor ik dat mensen hun huishoudhulp minder vaak zien. Soms door ziekte, soms doordat hun hulp een zieke collega moeten vervangen. Via de WMO krijgen mensen hulp bij huishoudelijke taken gedurende een aantal uren. Het is hulp die mensen dan ook vaak echt hard nodig hebben, om uiteenlopende redenen, zoals ouderdom of ziekte. Ik begrijp dan ook dat het ontzettend vervelend is wanneer er minder hulp ontvangen wordt dan eigenlijk de bedoeling is.

  Ik heb er vaker aandacht aan besteed, want het is een onderwerp wat mij na aan het hart gaat. Ik vind het belangrijk dat mensen de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd wordt het wel steeds lastiger om dit voor elkaar te krijgen. Dat heeft twee belangrijke redenen: we worden met zijn allen ouder en hebben daarom langer hulp en dus ook meer hulp nodig. Daar komt bij dat het aandeel oudere, niet werkende, mensen groter wordt. Er zijn dus steeds minder mensen die de leeftijd hebben om te werken. Dus aan de ene kant hebben we meer vraag naar zorg, maar aan de andere kant hebben we minder mensen die dat werk kunnen doen. Dat leidt tot schaarste.

  En dat is wat we nu merken. We kunnen niet altijd meer garanderen dat mensen alle uren hulp krijgen die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. Simpelweg omdat er niet altijd genoeg mensen zijn die dit werk doen. Aanbieders van hulp bij het huishouden doen hun best om nieuw personeel te werven, maar het blijft lastig om alle lege plekken gevuld te krijgen.

  Daarom vind ik dat wij als gemeente en gemeenschap er samen voor moeten zorgen dat hulp als eerste daar komt, waar het het hardst nodig is. Sinds het begin van het jaar verlangen we bijvoorbeeld van inwoners die de middelen hebben om zelf hulp te organiseren, dit ook echt te doen. Hierdoor kunnen inwoners die daar niet toe in staat zijn sneller door ons geholpen worden. Ideaal is het niet, maar wat mij betreft wel noodzakelijk.

  Maarten Everling

  Wethouder Positieve gezondheid, zorg en natuur


  Bernheze bespreekt!

  In 2022 zijn de verkiezingen geweest en hebben we een nieuw bestuur gevormd. In november van datzelfde jaar hebben we het bestuursprogramma in de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de kernambities van de gemeente beschreven voor de huidige bestuursperiode. Deze is op hoofdlijnen weergegeven om ruimte te houden voor actuele ontwikkelingen en om samen met de gemeenteraad, de inwoners en andere belangstellende tot een nadere invulling te komen.

  Inmiddels zijn we bijna op de helft van onze bestuursperioden van 4 jaar. Een mooi moment om terug en vooruit te kijken. Daarom nodigen wij u graag uit om samen met ons te evalueren wat we de afgelopen perioden hebben bereikt of juist niet hebben bereikt. Ook kijken we naar de toekomst. Welke ambities hebben we staan of moeten we bijstellen? Of moeten we op basis van nieuwe inzichten ambities toevoegen?

  Deelsessies

  Op deze dag kunt u deelnemen aan meerdere deelsessies over onder andere (groene) energie, betaalbare en toegankelijke zorg, mobiliteit, transitie landbouw, breed maatschappelijk beleid, groene gezonde structuren, en nog veel meer. Voor een overzicht van de deelsessies en de agenda voor deze dag kunt u kijken op de website www.samenbernheze.nl Op deze site kunt u zich voor 10 maart aanmelden. Het college zal deze dag ook aanwezig zijn.

  Participatie

  Een voorbeeld van deze vorm van participatie met onze inwoners is de binnenkort vast te stellen Omgevingsvisie. Hier hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden aan meegewerkt, want een toekomst van Bernheze maken we natuurlijk samen.

  Als gemeente hebben we dit als bijzonder positief ervaren. Hiermee voelt de nieuwe toekomstvisie van Bernheze niet als een document van de gemeente, maar een visie van ons allemaal. Dit gaan we ook op deze dag vieren met het festival van de toekomst. Hierbij worden onze partners uitgenodigd om de visie te bekrachtigen en samen aan de slag te gaan om deze ook te realiseren.

  Graag zien we jullie op 28 maart vanaf 11 uur bij De Heische Hoeve, Heideweg1a in Loosbroek. We kijken ernaar uit om u daar te mogen ontmoeten. U komt toch ook?

  Edwin Daandels

  Wethouder wonen, ruimte en buitengebied


  Gastvrijheid

  Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn ontvangst in Bernheze zeer warm en gastvrij is. Op 24 januari werd ik door de commissaris van de Koning, Ina Adema, beëdigd en geïnstalleerd als uw burgemeester. Ik kijk er naar uit om samen verder te bouwen aan de ambities die Bernheze heeft, zodat het hier goed wonen, werken en genieten is voor jong en oud. De eerste week stond veelal in het teken van de eerste kennismakingen. Dat geef ik graag een vervolg.

  Als zevende burgemeester van Bernheze bouw ik graag verder mee aan een mooie toekomst voor al onze kernen. Onze vijf parels, zoals ik ze met trots noem. Ieder prachtig en uniek, die samen de kroon van Bernheze sieren. Elke kern heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen verhaal te vertellen en zijn eigen uitdagingen. En tegelijk zijn we samen ook echt één Bernheze. Eén gemeente, waar we samen genieten van het goede en samen de schouders er onder zetten.

  Tour de Bernheze

  Om deze parels nog beter te leren kennen, organiseren we samen met u en de dorpsraden een kennismakingstour, waar ik in etappes kom kennis maken. Dat noemen we Tour de Bernheze, en die start al snel. Kunt u bijvoorbeeld goed verhalen vertellen over de geschiedenis van Bernheze of uw dorp? Wilt u uw vereniging voorstellen? Heeft u een sportieve uitdaging, een mooie wandeling of andere (creatieve) activiteit? Ook degenen die aarzelen, zich afvragen of het wel interessant genoeg is, of het zelfs spannend vinden, wil ik aanmoedigen om een idee in te sturen. Zo leer ik Bernheze écht goed kennen. Ik laat mij graag verrassen door u en andere inwoners, ondernemers en dorpsraden.

  Stapt u mee? Das wel zo gezellig!

  Ik kijk er naar uit om verder kennis met u te maken! Samen gaan we op weg om Bernheze een gemeente te maken waar het nog beter wonen, werken en genieten is. Voor jong én oud. Een reis waar ik veel zin in heb en hopelijk u ook.
  En zoals een vrij vertaald gezegde luidt: “Zelfs de verste reis begint met de eerste stappen”. Stapt u met mij mee? Das wel zo gezellig!

  Ik hoop dat u gebruik maakt van deze uitnodiging en zie u graag tijdens de Tour de Bernheze.

  Burgemeester Mark de Man

  Burgemeester Mark de Man gemeente Bernheze vk


  Bernheze waterland?

  Daar leek het een maand geleden wel op. Toen bleef het wekenlang (voor ons gevoel maandenlang...) regenen. Op zo’n moment ontstaan tegelijkertijd ook weer momenten van nostalgie want voor mijn gevoel was het lang geleden dat we op ondergelopen weilanden konden schaatsen.

  Na een aantal droge jaren en een tekort aan regen zie je dat weer onvoorspelbaar blijft. Klimaatverandering kan niet alleen leiden tot meer droogte (en tekort aan water) maar ook tot grotere buien met wateroverlast. Met een langere periode van regenval komt ook het besef dat op zo’n moment het waterschap, de gemeente en de grondeigenaren ervoor moeten zorgen dat water op tijd afgevoerd wordt om te voorkomen dat er overlast ontstaat.

  Ik wil overigens een compliment geven aan alle medewerkers van waterschap en gemeente die -ook tijdens de feestdagen- actief waren om het voor de inwoners veilig te houden en de overlast te beperken. Op deze momenten zie je dat er ook incidenten gebeuren waarmee we inzicht krijgen hoe we in de toekomst weer beter kunnen reageren op momenten van veel regenval en hoge waterstanden.

  Omgevingsvisie en water

  In Bernheze hebben we een mooi profiel: van beekdal (Aa en Leijgraaf) tot de hoger gelegen delen van de Maashorst met elk hun eigen karakter, ook qua waterbeheer. Op dit moment zijn we druk bezig met het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie, waarin de drie gebieden (beekdal, dekzand gronden en Peelhorst) nadrukkelijk verder uitgewerkt worden. Ook daar is water een belangrijk onderdeel. Op lange termijn zullen we zien dat water en bodem steeds meer leidend wordt bij nieuwe ontwikkelingen.

  Programma Water en Riool

  Een uitwerking van de omgevingsvisie is het programma Water en Riool. Het riool is niet direct bedoeld als waterstelsel. Op dit moment wordt veel regenwater nog direct via het riool afgevoerd. In de toekomst zullen we proberen om meer water af te koppelen en daarbij zoveel mogelijk water infiltreren in plaats van afvoeren. Ook u kunt daarbij helpen door uw regenpijpen af te koppelen van de riolering. Dit proberen we te stimuleren met een kleine bijdrage of subsidie van de gemeente. Want alle beetjes helpen.

  Marius Tielemans,

  Wethouder Werk en Inkomen, Mobiliteit en Sport


  Houdoe en bedankt!

  Op 1 februari 2023 ben ik vol enthousiasme gestart als waarnemend burgemeester van Bernheze. Na ruim 8 jaar burgmeester van Mill en Sint Hubert te zijn geweest was dit voor mij een prachtige kans om opnieuw in Noordoost-Brabant aan de slag te gaan. Ik ben dankbaar voor het warme welkom door het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie maar vooral door de inwoners, de verenigingen en het bedrijfsleven. Om die reden ben ik iedere dag lachend en met veel werkplezier naar het gemeentehuis in Heesch gekomen. Na een prachtig jaar neem ik afscheid.

  “Partir c’est mourir un peu” (weggaan is een beetje sterven)

  Zo voelt het ook echt. Als je iets met hart en ziel doet is het moeilijk om afscheid te nemen. Maar ik ben slechts een passant in de periode tussen mijn voorganger Marieke Moorman en mijn opvolger Mark de Man. Ondanks de relatief korte periode kijk ik met veel plezier terug op mijn tijd in Bernheze. In het bijzonder op de prettige en inspirerende ontmoetingen met inwoners en ondernemers tijdens “mijn rondje” en de vele aansprekende evenementen.

  Verder heb ik ervaren dat Bernheze een sterke gemeente is met een volwassen en professioneel gemeentebestuur. De wijze waarop de raad politiek bedrijft, getuigt van respect, betrokkenheid en deskundigheid. Daar profiteert de hele gemeenschap van. Ik heb genoten van de prima sfeer in het college van B&W. We vulden elkaar qua competenties en karakters prima aan. We hebben als team naar elkaar geluisterd, van elkaar geleerd en de kracht uit onze collegialiteit gehaald. Verder mijn oprechte waardering voor de deskundige en betrokken ambtelijke organisatie. Een fijne club collega’s die iedere dag weer klaar staat om ambities waar te maken en de dienstverlening te verbeteren.

  Blijf verbinding zoeken

  Blijf aandacht voor elkaar houden, zoek de verbinding, blijf elkaar ontmoeten, want het samenkomen is van groot belang. Koester de cultuur van samenwerken, verdiepen in elkaars opvattingen en het elkaar willen tegemoetkomen. Organiseer de kracht van het dorp want betrokkenheid bij kleine zaken biedt grote mogelijkheden. Ben trots op de vele Brabantse Juweeltjes binnen Bernheze en draag dit ook uit. Samen zijn jullie de architect van de eigen leefomgeving.

  Ik ga het plezierige contact met mensen binnen en buiten het gemeentehuis missen. Dank voor de steun, de geboden kans en de warme relaties. Dit afscheid is de geboorte van een mooie herinnering.

  Antoine Walraven,
  Waarnemend burgemeester.


  19-12-2023

  Eindejaar rally

  Vaak hebben wij als mensen iets met deadlines en datums. Altijd moet er nog veel gebeuren, net voordat we in de zomer op vakantie gaan. Zo ook aan het einde van het jaar denken we vaak dat er na 31 december geen 1 januari meer komt. Ook op het gemeentehuis komen we dit gedachtengoed tegen en werken we met man en macht om nog zaken af te werken voordat de ‘deadline’ zijn aanvang neemt.

  Van oud naar nieuw

  Ook dit jaar hebben we te maken met de deadline van 1 januari. Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en zeggen we vaarwel tegen de huidige Wet ruimtelijke ordening. Dit brengt nogal wat met zich mee.

  Zo verdwijnen bestemmingsplannen en komt er een Omgevingsplan. Er zal meer gekeken worden naar het ‘ja mits’ principe en minder naar ‘nee tenzij’. Dit alles zal moeten resulteren in meer duidelijkheid en snellere procedures, aldus Den Haag. Ook staat participatie van de inwoners in plannen hoger op de agenda, al werken we in Bernheze al geruime op deze manier. Nieuwe wetgeving brengt ook onzekerheid met zich mee.

  De gemeente is al een geruime tijd aan het oefenen met deze nieuwe wet. Maar omdat het nieuw is kunnen we niet uitsluiten dat we ervaring op moeten doen om de huidige snelheid erin te houden. Met andere woorden, ik verwacht echt wel aanloop.

  Na 1 januari komt 2 januari

  Om onze aandacht in het nieuwe jaar volledig te kunnen focussen op de nieuwe Omgevingswet, hebben we de laatst maanden met enorm veel energie en tijd zoveel mogelijk bestemmingsplannen uitgewerkt en ter inzage gelegd om deze nog onder de huidige wetgeving af te wikkelen.

  In de collegevergadering van 12 december j.l. hebben we plannen voor maar liefst 361 nieuwe woningen vastgesteld om ter inzage te leggen, verspreid over Bernheze. Een kanttekening is dat dit niet voor alle voorgenomen plannen is gelukt. Gelukkig komt er na 1 januari weer 2 januari en pakken we alle andere initiatieven weer op onder de nieuwe Omgevingswet.

  Ik wens iedereen fijne feestdagen en alvast een mooi nieuwjaar.

  Edwin Daandels

  Wethouder Wonen, Ruimte en Buitengebied


  7-12-2023

  Energiekosten drukken

  Hoewel de energieprijzen de laatste maanden sterk zijn gedaald, blijven ze naar verwachting structureel hoger dan in de periode van voor 2021. Nu het prijsplafond eind dit jaar komt te vervallen, is het denk ik goed dat de overheid gaat zoeken naar alternatieven voor dit prijsplafond om dan echt gericht, hoge energiekosten tegen te gaan.

  Ik ben van mening dat er gerichte ondersteuning van kwetsbare huishoudens met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen noodzakelijk is. Daarnaast moeten we de generieke compensatiemaatregelen (zoals een eenmalige energietoeslag door gemeenten) afschaffen ten gunste van deze gerichte maatregelen. Natuurlijk hebben deze eenmalige uitkeringen de afgelopen 2 jaar de toename van energiearmoede sterkt gedempt, maar is geen structurele oplossing voor in de toekomst. Daarnaast heeft dit alles de afgelopen periode geleid tot hoge uitvoeringslasten bij gemeenten.

  Randvoorwaarde daarbij is natuurlijk dat de energetische woningkwaliteit van met name huurwoningen sterk moet worden verbeterd. Er zou een wettelijke verplichting moeten komen dat alle woningen minimaal een energielabel B moeten hebben. Geen label B? Dan ook een verbod op verhuur. Gelukkig heeft de meerderheid van onze corporatiewoningen wel een goede energetische kwaliteit, maar bij andere verhuurders is er nog een wereld te winnen. Dat desondanks energiearmoede zich toch concentreert in corporatiewoningen, komt vooral door het feit dat hier veel huishoudens met een laag inkomen wonen.

  De verlaging van energiekosten van huishoudens met een laag inkomen zouden in mijn ogen gericht kunnen worden verlaagd door de energiebelasting inkomensafhankelijk te maken, of (maar daar ben ik geen voorstander van) een directe energietoeslag via de toeslagensystematiek in te voeren. Dat laatste dus liever niet, omdat ik vind dat (de veelheid van) toeslagen zoveel mogelijk moet worden afgeschaft. Rand voorwaardelijk voor een inkomensafhankelijke energiebelastingvermindering is natuurlijk wel de afstemming tussen de overheid (inkomensgegevens) en commerciële energiebedrijven (verbruiksgegevens), maar dat is te regelen. Ik ben daarom reuze benieuwd in hoeverre een nieuw kabinet iets gaat doen met deze hersenspinsels van een eenvoudige wethouder uit Bernheze.

  Rien Wijdeven

  Wethouder Duurzaamheid, economie en vastgoed