Hoe kunnen we u helpen?

 • Gemeenteraad

  Wij publiceren alle informatie van en over de gemeenteraad op een aparte website.

 • Begrotingscyclus

  De begrotingscyclus is een vierjarenplan waarin we vaststellen wat er in de komende vier jaren gebeurt met het geld van de gemeente.

 • Openbaarmakingen

  Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo)? Doe dan een Woo-verzoek.

 • Rekenkamer

  De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

 • Begrotingscyclus

  De begrotingscyclus is een vierjarenplan waarin we vaststellen wat er in de komende vier jaren gebeurt met het geld van de gemeente.

 • Over ons

  De vijf beloften