Hoe kunnen we u helpen?

 • Gemeenteraad

  Alle informatie over de gemeenteraad en de raadscommissies: samenstelling, taken, vergaderingen, mogelijkheden voor inspraak, griffie en meer

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kon u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd.

 • College van B&W

  Dagelijks bestuur van de gemeente Bernheze: wie zijn de burgemeester en de wethouders en wat doen ze? Besluitenlijsten, coalitieakkoord en contact

 • Regelgeving en openbare bekendmakingen

  Zoekt u een verordening of regel van de gemeente Bernheze? Alle regelingen vindt u op de website www.overheid.nl

 • Werken bij de gemeente

  Werken bij de gemeente Bernheze? Op zoek naar vacature, klus of een stageplaats?