Kliko aanvragen of omruilen

Afvalcontainers horen bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, moet u de containers achterlaten. Zodra u op uw nieuwe adres staat ingeschreven, kunt u uw nieuwe containers aan de weg zetten om te laten legen.

Nieuwe kliko aanvragen

Is uw kliko vermist, gestolen of kapot of staat er geen kliko op uw nieuwe adres? Of wilt u een slot laten aanbrengen op uw kliko? Doe dan een melding in de Afvalwijzer app bel het Publiekscentrum, via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar gemeente@bernheze.org.

Kleine of grote kliko?

De inhoud van de container voor het huishoudelijk restafval is 240 liter. U kunt uw restafvalcontainer niet omruilen voor een kleine container van 140 liter. We geven elk huishouden één restafvalcontainer. U kunt geen tweede container aanvragen.

De kliko voor het groente- fruit- en tuinafval is standaard 140 liter. U kunt uw gft-container van 140 liter inruilen voor één van 240 liter. Mail daarvoor naar gemeente@bernheze.org, doe een melding in de Afvalwijzer app of bel het Publiekscentrum.

Prijs

De kosten voor het omruilen van een gft-container zijn € 62,65.
Een slot op een kliko laten aanbrengen kost € 23,55.

Let op: de kliko die u inlevert moet leeg zijn.