Duurzaamheidslening

De duurzaamheidslening is een regeling waarbij u als woningeigenaar tegen een gunstige rente een lening kunt afsluiten voor energiebesparende maatregelen in of aan uw eigen woning. De duurzaamheidslening wordt aangeboden door de gemeente Bernheze. Het leenbedrag varieert van € 2.500,- tot maximaal € 15.000,-.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de lening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning in Bernheze (geen nieuwbouw).
  • De aanvraag moet minimaal 6 weken vóór de start van de realisering van de maatregel worden ingediend.
  • De maatregelen worden door een aannemer of installateur uitgevoerd.
  • De aannemer of installateur moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel Nederland
  • De maatregelen moeten leiden tot energiebesparing en opgenomen zijn in de Verordening Duurzaamheidslening.
  • Let op: het financieren van zonnepanelen kan alleen in combinatie met tenminste één andere duurzaamheidsmaatregel.

Stappen in de aanvraag

Aanvraag indienen

Vul het aanvraagformulier (PDF, 177.2 kB) in. Stuur offertes voor de energiebesparende maatregelen die u laat uitvoeren mee.

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de volwaarden voldoet. Daarna ontvangt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente.

Financiële toets

Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit moet u binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief doen.

De SVn toetst of u voldoende financiële ruimte heeft voor een lening en kijkt daarbij naar inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte, bij een negatieve toets ontvangt u een afwijzing.

Bouwkrediet

Door de offerte te ondertekenen en terug te sturen naar SVn wordt de offerte omgezet in een onderhandse akte. SVn opent dan een bouwkrediet voor u. dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in een keer op uw rekening gestort.

Veelgestelde vragen duurzaamheidslening

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over woningverduurzaming? Dan kunt u terecht bij energieloket Brabant Woont Slim. Brabant Woont Slim biedt verschillende opties voor energieadvies aan. Met de gratis online huisscan krijgt u inzicht in verduurzamingsmogelijkheden voor uw woning. U kunt ook gebruik maken van een gratis telefonisch adviesgesprek met een (technisch) adviseur van Brabant Woont Slim. Kijk voor meer informatie op: www.brabantwoontslim.nl/bernheze.

Heeft u nog vragen?

Met vragen over de duurzaamheidsmaatregelen kunt u terecht bij Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid). van de gemeente Bernheze. U kunt daarvoor bellen met 0412-45 88 88.

Heeft u financiële vragen over de Duurzaamheidslening? Dan kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon 088-25 39 400. Kijk ook op www.svn.nl.

Let op: geld lenen kost geld