Klimaatadaptatie, omgaan met hitte, droogte en wateroverlast

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Deze veranderingen hebben grote gevolgen in Nederland en dus ook in Bernheze. Regenbuien worden heviger. Desondanks daalt het grondwaterpeil. Hierdoor kunnen planten en bomen niet meer goed groeien. Daarnaast stijgen de temperaturen waardoor het in de zomer onaangenaam heet kan worden op bepaalde plekken. Dit alles kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van inwoners. Daarom neemt de gemeente Bernheze allerlei maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de openbare ruimte zo aan te passen dat deze beter bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Hieronder worden een aantal concrete voorbeelden uit de afgelopen jaren benoemd.

Subsidie Klimaatbestendige Maatregelen

Vanuit de gemeente en het waterschap is een subsidie beschikbaar voor klimaatbestendige maatregelen waarmee u samen met anderen zorgt voor een blijvende verbetering van water én groen in uw buurt. Meer informatie over subsidie klimaatbestendige maatregelen

Klimaatatlas 

De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas hebben de klimaatatlas ontwikkeld. In de klimaatatlas kunt u zien waar in de regio hinder of overlast ontstaat bij extreme hitte, droogte of neerslag. Deze informatie gebruiken de gemeenten en het waterschap om strategie en maatregelen te plannen voor een meer klimaatrobuuste regio. Voer een adres in en kijk naar het effect van hitte, droogte of water op die specifieke plek.

Operatie Steenbreek 

Bernheze is samen met andere gemeenten in de regio en waterschap Aa en Maas aangesloten bij Operatie Steenbreek. We organiseren samen acties en stellen geld ter beschikking voor groene maatregelen. Vindt u dat uw straat of buurt wel een beetje groener kan? Of heeft u een idee om samen met buren of vrienden de buurt te groener te maken? Neem dan contact op door te mailen naar steenbreek@bernheze.org. Tips over wat  u zelf kunt doen om uw huis en tuin klimaatbestendig te maken vindt u op www.huisjeboompjebeter.nl. Ook kunt u de gratis app downloaden en de score van uw eigen tuin bepalen.

Groene schoolpleinen

Afgelopen jaar heeft de gemeente in samenwerking met 6 scholen nieuwe groene schoolpleinen aangelegd. De focus bij deze nieuwe pleinen ligt op biodiversiteit, omgang met regenwater en extreme hitte, maar ook bij spelen met natuurlijke materialen en kennis over plant en dier. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatadaptiever maken van de buitenruimte met als bijkomend voordeel dat kinderen een groenere en natuurlijke omgeving hebben om in te leren en spelen.