Eenmalige compensatie hogere energielasten 2022

We vinden het belangrijk dat verenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis, in de gemeente Bernheze kunnen blijven voortbestaan. Dat is de reden waarom we de Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten in 2022 (PDF, 106.5 kB) in het leven hebben geroepen.

Hoofddoel en doelgroep van deze eenmalige subsidieregeling

 • Met deze subsidieregeling willen we voorkomen dat verenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis in de gemeente Bernheze in continuïteitsproblemen komen als gevolg van de stijgende energielasten.
 • De doelgroep van deze eenmalige subsidieregeling zijn non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling die accommodaties in beheer en gebruik hebben in de gemeente Bernheze en aantoonbare hogere energiekosten hebben als gevolg van gestegen energieprijzen in 2022 ten opzichte van 2021.
 • Kerken, abdijen en religieuze instellingen vallen niet onder deze regeling.

Voordat u verder gaat

U kunt aanspraak maken op deze subsidieregeling als u beide onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden. Bij een NEE op beide of één van deze vragen kunt u geen aanvraag indienen.

 1. Is uw organisatie een non-profit organisatie met accommodatie in beheer en gebruik in de gemeente Bernheze?
 2. Heeft u te maken gehad met een stijging in energietarieven voor de gasprijs (m³) en/of energieprijs (kWh) in 2022 ten opzichte van 2021?

Heeft u op beiden vragen JA geantwoord? Dan kunt u vanaf 1 juli 2023 een eenmalige compensatie hogere energielasten 2022 aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina. Alleen volledig ingevulde en aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen die ontvangen zijn nadat het plafond van € 250.000,- is bereikt, of aanvragen later dan 31 december 2023 binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

Ter voorbereiding - wat hebt u nodig voor de aanvraag

U kunt ter voorbereiding alvast onderstaande benodigde gegevens verzamelen:

 • Jaarafrekening gas en elektra 2021
 • Jaarafrekening gas en elektra 2022
 • In geval van huur: een bewijsstuk waaruit blijkt dat de huur is verhoogd vanwege hogere energiekosten en waaruit blijkt welk deel van de huurverhoging een gevolg is van de hogere energiekosten. Let op: als uw verhuurder aanspraak maakt op deze regeling en compensatie ontvangt, kunt u geen aanspraak meer maken op deze compensatie.
 • KvK nummer
 • Contactpersoon aanvrager
 • Naam/Adres/Woonplaats gegevens van vereniging
 • Subsidiegegevens

Waar bestaat de compensatie uit en wat is nodig

De compensatie bestaat uit het verschil tussen de gas en elektra kosten van 2022 en de kosten van het gebruik in 2022 berekent met het gemiddelde tarief van 2021. Voor de berekening van de compensatie hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • Een overzicht van uw gemiddeld verbruik en kosten (excl. BTW) per maand in 2021 bestaande uit hoeveelheid gas (m³) en elektriciteit (kWh);
 • Een overzicht van uw gemiddeld verbruik en kosten (excl. BTW) per maand in 2022;
 • U dient hiervoor bewijsstukken toe te voegen aan de aanvraag (jaarafrekeningen gas en elektra 2021 en 2022).
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de huurverhoging een gevolg is van de energiekosten/- lasten en de ingangsdatum van de huurverhoging. Uit het bewijsstuk blijkt welk deel van de huurverhoging een gevolg is van verhoogde energielasten. Als uw verhuurder aanspraak maakt op deze regeling, kunt u als huurder deze compensatie niet ontvangen.

Aanvragen

Om een aanvraag te kunnen doen:

 1. download het Excel-bestand "Aanvraagformulier energiecompensatie 2022" (XLSX, 18.8 kB) en sla het op op uw computer
 2. open het bestand vanaf uw computer, vul het formulier helemaal in
 3. wanneer compleet ingevuld slaat u het bestand weer op op uw computer
 4. stuur het compleet ingevulde formulier, inclusief de hierboven gevraagde bijlagen, vanaf uw computer op via e-mail naar: energiecompensatie@bernheze.org

Andere regelingen

Maar hiermee lossen we niet de stijgende energiekosten voor de toekomst op. Energiebesparing is een goed middel om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Landelijk zijn er verduurzamingsregelingen en leningen beschikbaar voor sportaccommodaties en gebouwen met een publieksfunctie. Voorbeelden daarvan staan op onze website genoemd en vind u in de Energiecompensatieregeling Gemeente Bernheze (PDF, 59.8 kB)