Eenmalige compensatie hogere energielasten 2023

We vinden het belangrijk dat verenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis, in de gemeente Bernheze kunnen blijven voortbestaan. Dat is de reden waarom we de Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten in 2022 (PDF, 106.5 kB) in het leven hebben geroepen.

Hoofddoel en doelgroep van deze eenmalige subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wordt beoogd te voorkomen dat verenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis in de gemeente Bernheze in continuïteitsproblemen komen als gevolg van de stijgende energielasten. Met deze regeling willen we de sociaal maatschappelijke/culturele infrastructuur voor de gemeente behouden. Kerken, abdijen en religieuze instellingen vallen niet onder deze regeling.

Voordat u verder gaat

Alleen volledig ingevulde aanvragen en voorzien van alle gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen. Aanvragen die niet volledig zijn, na 31 juli worden ingediend of nadat het budgetplafond van deze regeling is bereikt, worden niet in behandeling genomen.
Het is belangrijk dat u kennis neemt van andere regelingen die u helpen verduurzamen en de energiekosten te verlagen. U vindt hier een lijst verduurzamingsregelingen voor non-profit organisaties.

Ter voorbereiding - wat hebt u nodig voor de aanvraag

U kunt ter voorbereiding alvast onderstaande benodigde gegevens verzamelen:

 • Jaarafrekening gas en elektra 2021
 • Jaarafrekening gas en elektra 2022
 • In geval van huur: een bewijsstuk waaruit blijkt dat de huur is verhoogd vanwege hogere energiekosten en waaruit blijkt welk deel van de huurverhoging een gevolg is van de hogere energiekosten. Let op: als uw verhuurder aanspraak maakt op deze regeling en compensatie ontvangt, kunt u geen aanspraak meer maken op deze compensatie.
 • KvK nummer
 • Contactpersoon aanvrager
 • Naam/Adres/Woonplaats gegevens van vereniging
 • Subsidiegegevens

Waar bestaat de compensatie uit en wat is nodig

De aanvrager kan een eenmalige subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de stijging van de kosten als gevolg van verhoging van de gecontracteerde energieprijzen in het jaar 2023 ten opzichte van de gecontracteerde energieprijzen in het jaar 2021 Voor de berekening van de compensatie wordt het gas- en elektraverbruik over het jaar 2022 gehanteerd. 2022 is het eerste normale jaar na corona.

Voor de berekening van de compensatie hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • Een overzicht van uw gecontracteerde energieprijzen (excl. BTW) per maand in 2021;
 • Een overzicht van uw gemiddeld verbruik (excl. BTW) per maand in 2022;
 • Een overzicht van uw gemiddeld verbruik en kosten (excl. BTW) per maand in 2023;
 • U dient hiervoor bewijsstukken toe te voegen aan de aanvraag (jaarafrekeningen gas en elektra 2021, 2022 en 2023).
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de huurverhoging een gevolg is van de energiekosten/- lasten en de ingangsdatum van de huurverhoging. Uit het bewijsstuk blijkt welk deel van de huurverhoging een gevolg is van verhoogde energielasten. Als uw verhuurder aanspraak maakt op deze regeling, kunt u als huurder deze compensatie niet ontvangen.

Aanvragen

Om een aanvraag te kunnen doen:

 1. download het Excel-bestand "Aanvraagformulier energiecompensatie 2023" (XLSX, 26.8 kB) en sla het op op uw computer
 2. open het bestand vanaf uw computer, vul het formulier helemaal in
 3. wanneer compleet ingevuld slaat u het bestand weer op op uw computer
 4. stuur het compleet ingevulde formulier, inclusief de hierboven gevraagde bijlagen, vanaf uw computer op via e-mail naar: energiecompensatie@bernheze.org.