Gemeentelijke Onderscheiding

Een gemeentelijke onderscheiding is bedoeld voor mensen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Bernhezer gemeenschap.

De erepenningen van de gemeente Bernheze

Bernheze kent 3 erepenningen:

  1. de algemene penning van verdienste, voor bijzondere en langdurige prestaties voor algemeen maatschappelijk werk,
  2. de cultuurpenning, voor unieke persoonlijke prestaties op cultureel gebied of minimaal 25 jaar bestuurslidmaatschap van of vrijwilligerswerk voor een culturele vereniging,
  3. de sportpenning, voor een unieke persoonlijke prestatie op sportgebied, of minimaal 25 jaar bestuurslidmaatschap van of vrijwilligerswerk voor een sportvereniging.

De persoon of instelling hoeft niet uit Bernheze te komen.

Het ereburgerschap van de gemeente Bernheze

Deze onderscheiding kan worden uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de Bernhezer gemeenschap. Die persoon hoeft niet in Bernheze te wonen.

Dien uw voorstel ruim op tijd in

U kunt een verlening van een gemeentelijke onderscheiding schriftelijk aanvragen. Dient u een verzoek voor ereburgerschap minstens vier maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. Een verzoek voor een erepenning moet u ten minste twee maanden voor de beoogde uitreikingsdatum indienen. Voordat u de aanvraag indient kunt u de gemeente laten controleren of deze compleet is. Neem hiervoor contact op met onze medewerker Kabinetszaken, telefoon 0412-45 88 88.