Koninklijke onderscheiding

De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Iemand die zich op zeer bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voor een Koninklijke onderscheiding voordragen.

Criteria

Belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • Er sprake is van een brede uitstraling naar de samenleving.
  • Degene langdurig maar minimaal 15 jaar als vrijwilliger actief is voor de samenleving.
  • Nog steeds als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd.
  • Geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangt. Het is mogelijk gedecoreerd te worden voor betaalde werkzaamheden. Maar zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten dan echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht.
  • Degene dient van aantoonbaar onbesproken gedrag te zijn.
  • Als aan bovenstaande criteria is voldaan, dan is nog belangrijk hoeveel tijd iemand aan zijn vrijwilligerswerk besteedt. Bij minimaal 15 jaar moet dat ongeveer één dag per week zijn.

Onderscheiding aanvragen

Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om eerst contact op te nemen met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon 0412-45 88 88.

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden kunt u een voorstelformulier invullen en indienen. Dit kan per post en digitaal.
Let er wel op dat deze aanvraag vóór 1 juni ingediend moet zijn.
Het kan gebeuren dat een aanvraag uiteindelijk wordt afgekeurd en er dus geen Koninklijke onderscheiding wordt toegekend aan de kandidaat die u voorgedragen heeft. Over de redenen hiervan kunnen wij geen inhoudelijke informatie verstrekken.