Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een koninklijke onderscheiding verdient? Iemand die bijzondere verdiensten voor de samenleving heeft of heeft verricht? Dan kunt u hem of haar voor een koninklijke onderscheiding voordragen.

Criteria

Iemand komt voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking als hij of zij:

  • minimaal 15 jaar lang als vrijwilliger actief is. Het moet gaan om een aaneengesloten periode van 15 jaar;
  • vrijwilligerswerk doet voor de samenleving;
  • geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangt;
  • van aantoonbaar onbesproken gedrag is;
  • nog als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd.

Onderscheiding aanvragen? Neem eerst contact op met de gemeente

Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon 0412-45 88 88. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen. U kunt ook door de medewerker Kabinetszaken laten controleren of uw aanvraag compleet is.

Koninklijke onderscheiding op een andere dag uitreiken

Een koninklijke onderscheiding kan ook tijdens een bijzondere gelegenheid worden uitgereikt. Hier moeten dan zwaarwegende redenen voor zijn. In dat geval kunt u contact opnemen met onze medewerker Kabinetszaken, telefoon 0412-45 88 88.