Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Iemand die zich op zeer bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voor een Koninklijke onderscheiding voordragen.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • Er sprake is van een brede uitstraling naar de samenleving.
  • In de aanvraag moet duidelijk staan hoeveel tijd er aan een activiteit is besteed.
  • De persoon voor wie de aanvraag is, is nog steeds als vrijwilliger actief of heeft het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag beëindigd.
  • Deze persoon is langdurig, maar minimaal 15 jaar als vrijwilliger actief voor de samenleving.
  • Er wordt geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangen. Het is mogelijk gedecoreerd te worden voor betaalde werkzaamheden, maar deze 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten dan echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht.
  • De persoon dient van aantoonbaar onbesproken gedrag te zijn.
  • ls de decorandus zeer ernstig ziek? Dan kunt u om een spoedprocedure vragen.

Onderscheiding aanvragen

Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om eerst contact op te nemen met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon (0412) 45 88 88.

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden kunt u een voorstelformulier invullen en indienen. Aanvragen voor de lintjesregen moeten uiterlijk op 15 juni in het jaar voorafgaand aan de lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.

Het kan gebeuren dat een aanvraag uiteindelijk wordt afgekeurd en er dus geen Koninklijke onderscheiding wordt toegekend aan de kandidaat die u voorgedragen heeft. Over de redenen hiervan kunnen wij geen inhoudelijke informatie verstrekken.