Inschrijven

Welkom in Nederland. Om in Nederland te wonen en te werken, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen en/of werken.

Langer dan vier maanden verblijven in Bernheze

Als u langer dan vier maanden in Bernheze wil wonen of werken in onze gemeente, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven betekent dat u zich laat registreren in het Basis Register Personen (BRP). Door inschrijving heeft u dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Bernheze. U moet hiervoor persoonlijk langskomen op ons gemeentehuis in Heesch. Dit moet u doen binnen vijf dagen na de eerste dag dat u in Nederland aankomt. Of wanneer duidelijk is dat u toch langer dan vier maanden in Nederland blijft wonen of werken.

Wat moet u meenemen naar deze afspraak?

  • Een geldig paspoort of een identiteitsbewijs en eventueel verblijfsdocument
  • Indien in bezit: een bewijs dat u woonruimte heeft. Denk aan een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
  • Indien in bezit: werkgeverscontract.
  • Indien in bezit: kopie brief belastingdienst met burgerservicenummer (BSN).
  • Belangrijke documenten uit uw land van herkomst:
    Indien in bezit: een geboorteakte, huwelijksakte en/of verklaring burgerlijke staat.

Verhuizen naar het buitenland doorgeven (emigratie)

Verhuist u vanuit onze gemeente Bernheze naar het buitenland? Of gaat u minimaal acht maanden in het buitenland wonen? Dan moet u dit aan ons doorgeven. U regelt uw verhuizing makkelijk online. Klik op onderstaande button om in te loggen met DigiD.

Let op: u kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen met DigiD regelen als er niemand op het adres achterblijft die deel uitmaakt van het gezin.

Wilt u online uw verhuizing naar het buitenland doorgeven? Klik dan op de onderstaande link en volg de stappen. Of schriftelijk door dit aangifteformulier (PDF, 45.6 kB) in te vullen. Stuur dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Online verhuizing naar buitenland doorgeven

Wilt u langskomen op het gemeentehuis om uw verhuizing naar het buitenland door te geven? Maak een afspraak. Plan deze afspraak binnen vijf werkdagen voor uw vertrek. Neem een identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Korter dan vier maanden

Verblijft u korter dan vier maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente). U krijgt na inschrijving een burgerservicenummer (BSN) die u nodig heeft om te kunnen wonen en werken in Nederland.

RNI gemeenten

19 Nederlandse gemeenten hebben een loket Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Neem contact op met een van deze gemeenten als u iets wilt regelen in de RNI. U kiest zelf bij welk RNI-loket u dit regelt.

Neem contact op met een RNI-gemeente

Let op:

Momenteel is de wachttijd bij de RNI-loketten langer dan gebruikelijk. Houd hier rekening mee.
Aan het aanvragen van een uittreksel zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per RNI-loket. Informeer bij de gekozen gemeente wat de kosten zijn.