Dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

Op zoek naar een kinderdagverblijf of bso voor uw kind? Klik op de naam van een kinderdagverblijf of bso voor meer informatie.

De adressen op een kaart getoond.

Locaties

 1. Buitenschoolse opvang De Apenkooi
 2. Buitenschoolse opvang De Benjamin locatie de Beekgraaf
 3. Buitenschoolse opvang De Benjamin locatie de KanZ
 4. Buitenschoolse opvang De Draken
 5. Buitenschoolse opvang De Leeuwenkooi
 6. Buitenschoolse opvang De Rebbels
 7. Buitenschoolse opvang De Toversteen
 8. Buitenschoolse opvang Stap voor Stap
 9. De Benjamin Peuteropvang
 10. Kindercentrum Piekobello
 11. Kinderdagverblijf 't Beertje
 12. Kinderdagverblijf De Benjamin
 13. Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes
 14. Kinderdagverblijf Klein Drakenstein
 15. Kinderdagverblijf Pippi
 16. Kinderdagverblijf Stap voor stap
 17. Kinderdagverblijf Villa Eigenwijs
 18. Kinderopvang Stap voor Stap
 19. Peuteropvang De Bengeltjes
 20. Peuteropvang de Draakjes
 21. Peuteropvang Poespas
 22. Sportieve Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Zoekt u een gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin zijn alle geregistreerde gastouders en bureaus opgenomen.

Inspectierapporten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u ook de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven,  bso’s en gastouderbureaus.

Beleidsregels handhaving kinderopvang

De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (PDF, 167.8 kB) dienen als uitgangspunt voor toetsing en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang in Bernheze.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Geen vermelding?

Is uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang hier niet genoemd? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan per e-mail gemeente@bernheze.org of telefoon 0412-45 88 88.