Dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

Bent u op zoek naar een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf in Bernheze? Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl voor het actuele overzicht.

Gesubsidieerd aanbod

Komt u niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag of heeft uw kind extra ondersteuning nodig bij de taalontwikkeling? Dan kunt u gebruik maken van gesubsidieerd aanbod. De subsidie betaalt de gemeente aan de kinderopvang. Ouders betalen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage aan de kinderopvang.

De gemeente Bernheze subsidieert:

Gesubsidieerd aanbod peuterspeelzaalwerk
Wilt u gebruik maken van peuterspeelzaalwerk en komt u niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruik maken van gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk. Dit aanbod is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Het aanbod is 8 uur per week (verdeeld over 2 dagdelen en 40 schoolweken). Ouders betalen een kleine eigen inkomensafhankelijke bijdrage aan de kinderopvang. Voor reguliere peuteropvang kunt u bij meerdere kinderdagverblijven terecht. De kinderdagverblijven die Voorschoolse Educatie bieden, bieden ook peuterspeelzaalwerk aan. U kunt bij het kinderdagverblijf van uw keuze de mogelijkheden navragen.

Voorschoolse educatie bij achterstand in taalontwikkeling peuters
Kinderen met een achterstand in hun taalontwikkeling kunnen van het consultatiebureau een indicatie krijgen voor Voorschoolse Educatie. Voorschoolse Educatie is extra aanbod op het kinderdagverblijf waarbij via een speciale methodiek Uk en Puk de taalontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd.

Voorschoolse Educatie is gericht op peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het aanbod is 16 uur per week verdeeld over 4 dagen en 40 schoolweken. Als ouder betaalt u voor de Voorschoolse educatie een kleine inkomensafhankelijke eigen bijdrage over de eerste 8 uur aan het kinderdagverblijf. De andere uren betaalt de gemeente.

Het college heeft met de onderstaande kinderdagverblijven afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de Voorschoolse Educatie:

  • Stap voor Stap in Vorstenbosch
  • Benjamin in Nistelrode
  • Humankind in Heesch
  • Humankind in Heeswijk Dinther.

Wilt u meer weten over Voorschoolse Educatie? Neem dan contact op met een van de bovengenoemde kinderdagverblijven.

Beleidsregels

De Nadere Regels subsidie peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Bernheze 2020 (PDF, 174.6 kB) dienen als basis voor de subsidie van peuteropvang en voorschoolse educatie.