Dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

Op zoek naar een kinderdagverblijf of bso voor uw kind? Klik op de naam van een kinderdagverblijf of bso voor meer informatie.

De adressen op een kaart getoond.

Locaties

 1. Buitenschoolse opvang De Apenkooi
 2. Buitenschoolse opvang De Benjamin locatie de Beekgraaf
 3. Buitenschoolse opvang De Benjamin locatie de KanZ
 4. Buitenschoolse opvang De Draken
 5. Buitenschoolse opvang De Leeuwenkooi
 6. Buitenschoolse opvang De Rebbels
 7. Buitenschoolse opvang De Toversteen
 8. Buitenschoolse opvang Stap voor Stap
 9. De Benjamin Peuteropvang
 10. Kindercentrum Piekobello
 11. Kinderdagverblijf 't Beertje
 12. Kinderdagverblijf De Benjamin
 13. Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes
 14. Kinderdagverblijf Klein Drakenstein
 15. Kinderdagverblijf Pippi
 16. Kinderdagverblijf Stap voor stap
 17. Kinderdagverblijf Villa Eigenwijs
 18. Kinderopvang Stap voor Stap
 19. Peuteropvang De Bengeltjes
 20. Peuteropvang de Draakjes
 21. Peuteropvang Poespas
 22. Sportieve Buitenschoolse opvang

Gesubsidieerd aanbod

Komt u niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag of heeft uw kind extra ondersteuning nodig bij de taalontwikkeling? Dan kunt u gebruik maken van gesubsidieerd aanbod. De subsidie betaalt de gemeente aan de kinderopvang. Ouders betalen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage aan de kinderopvang.

De gemeente Bernheze subsidieert:

 • Peuterspeelzaalwerk voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag: Dit is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het aanbod is 8 uur per week (verdeeld over 2 dagdelen en 40 schoolweken). Voor reguliere peuteropvang kunt u bij meerdere kinderdagverblijven terecht. Informeer bij het kinderdagverblijf.
 • Voorschoolse educatie voor geïndiceerde peuters: Kinderen met een achterstand in hun taalontwikkeling kunnen van het consultatiebureau een indicatie krijgen voor extra aanbod van totaal 16 uur per week verdeeld over 4 dagen. We noemen dit aanbod Voorschoolse educatie. Hierbij geldt voor alle ouders (met of zonder recht op kinderopvangtoeslag) dat zij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen aan de kinderopvang over de eerste 8 uur.

Het college heeft met de onderstaande kinderdagverblijven afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de Voorschoolse Educatie:

 • Stap voor Stap in Vorstenbosch
 • Benjamin in Nistelrode
 • Humankind in Heesch
 • Humankind in Heeswijk Dinther.

Beleidsregels

De Nadere Regels subsidie peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Bernheze 2020 (PDF, 174.6 kB) dienen als basis voor de subsidie van peuteropvang en voorschoolse educatie.