Terug naar school

Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt voor jou mogelijk een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat je een mbo diploma op niveau 2, 3 of 4, een havo of een vwo-diploma moet hebben behaald. De kwalificatieplicht is niet voor niets. Met een diploma maak je meer kans op een baan.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs volgen, of speciaal onderwijs volgen met de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding.

Heb je hulp nodig om aan je kwalificatieplicht te voldoen? Dan kun je terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Zij kijken samen met jou naar wat je wilt en kunt en welke verdere hulp je nodig hebt om alsnog jouw startkwalificatie te behalen. Je kunt met het RBL BNO op contact opnemen via telefoonnummer 0412 62 90 70. Zij zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur te bereiken.

Meer informatie vind je op de website van Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten: www.rblbno.nl