Drank schenken

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing nodig omdat artikel 35 van de Alcoholwet van toepassing is. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd.

Ontheffing bij evenement

Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Prijs

Het in behandeling nemen van een ontheffing artikel 35 kost € 23,40 (peildatum 2023).

Voorwaarden

Als u een ontheffing artikel 35 wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn;
  • mag u niet onder curatele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
  • beschikt u over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen

Als u een ontheffing wilt aanvragen, moet u een aanvraagformulier en enkele stukken indienen:

  • aanvraag ontheffing artikel 35 (PDF, 26.4 kB);
  • een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden.

U moet de stukken tenminste 8 weken voor de festiviteit indienen bij de gemeente.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid), via telefoonnummer 0412-45 88 88 of via e-mail gemeente@bernheze.org.

Regels

Artikel 35 van de Alcoholwet maakt ontheffing mogelijk.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.