Snuffelmarkt

Wanneer u een snuffelmarkt wilt houden, heeft u een snuffelmarktvergunning nodig.

Prijs

Het in behandeling nemen van een snuffelmarktvergunning kost € 24,65 (peildatum 2023).

Voorwaarden

  • De snuffelmarkt is binnen, in een voor het publiek toegankelijk gebouw.
  • U verkoopt tweedehands of incourante goederen (bijvoorbeeld een oude voorraad).

Aanvragen

Wilt u een snuffelmarktvergunning aanvragen, dan moet u het formulier evenementenvergunning aanvragen (PDF, 243.5 kB) invullen.

Afvoer van afval van de snuffelmarkt

De organisator van de snuffelmarkt kan met particuliere auto's (met aanhangwagen) het overtollige afval afvoeren naar de Milieustraat in Bernheze. Het afval moet hier gescheiden worden ingeleverd tegen geldende tarieven. Zijn de spullen nog bruikbaar, breng ze dan naar het kringloopbedrijf.

Regels

De regels voor een snuffelmarktvergunning vindt u in de algemene plaatselijke verordening, artikelen 5.5 en 5.6.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.