Subsidies voor niet-professionele instellingen

Vrijwilligersorganisaties, ofwel onze lokale verenigingen kunnen een subsidie aanvragen. Niet-professionele instellingen kunnen in aanmerking komen voor 2 soorten subsidies:

  • incidenteel: voor een activiteit die van een korte duur is;
  • structureel: voor een activiteit van onbepaalde duur.

Aanvraag voor incidentele subsidie

Incidentele subsidies worden verleend voor bijzondere activiteiten. Op basis van een aanvraag en bijbehorende begroting wordt een eventuele subsidie toegekend. De aanvraag voor een incidentele subsidie kan op elk moment worden ingediend.

Aanvraag voor structurele subsidie

Structurele aanvragen moeten voor 1 mei voor aanvang van de driejarige periode worden ingediend. De structurele subsidie geldt voor 3 opeenvolgende jaren. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

  • financieel verslag van het volledige aanvraagjaar;
  • activiteitenplan voor de 3 opeenvolgende subsidiejaren;
  • ledenlijst (wanneer van toepassing).

Alle subsidieaanvragen moet u schriftelijk indienen. U kunt de ondertekende aanvraag sturen naar:

Gemeente Bernheze
Postbus 19
5384 ZG  Heesch

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met J. Wissink, team financiën, via het telefoonnummer 0412-45 88 88 of per e-mail via gemeente@bernheze.org.