De Heeswijkse Akkers

Aan de westkant van Heeswijk-Dinther komt ten zuiden van de Veldstraat een nieuwe woonwijk. Het gaat om 72 woningen. Er is ruimte voor rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen. Ook sociale huurwoningen zijn onderdeel van het plan.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar wij groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Verkeersontsluiting

Omdat het aantal woningen toeneemt en daarmee het aantal verkeersbewegingen in Heeswijkse Akkers en later Kamersche Hoef, is de huidige Veldstraat niet meer geschikt voor de hoeveelheid verkeer. De Veldstraat is te smal en wij kunnen hem door de sloot die er langs ligt niet verbreden. Daarnaast willen wij de wegen van en naar de kern van Heeswijk-Dinther niet extra belasten.

Wij hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden om het verkeer in de toekomst in goede banen te leiden. De meest geschikte oplossing is een nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat. Voordeel hiervan is dat dan ook de riooloverstort van de Veldstraat verplaatst kan worden. Op dit moment voeren we nog gesprekken met de eigenaren van de grond waarop deze nieuwe ontsluitingsweg is ingetekend.

Om het verkeer de gewenste kant op te sturen, wordt de Veldstraat richting de kern van Heeswijk Dinther deels afgesloten voor autoverkeer. De Veldstraat blijft dan open voor langzaam verkeer (fietsen en wandelen). Zo wordt het autoverkeer gedwongen om gebruik te maken van de meest geschikte wegen, waaronder de nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat.

Uitgifte woningen

Er komen 72 woningen in verschillende categorieën. Deze zijn afgestemd op de actuele behoefet in onze gemeente. In het plan is ruimte voor projectmatige bouw, sociale huur en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er komen ook een aantal vrije bouwkavels.

Naar verwachting is eind 2022 meer duidelijkheid over het uitgifte proces. Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk.

Bestemmingsplanprocedure

Het bestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan zijn op 6 oktober 2022 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het vastgesteld bestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan liggen met ingang van 19 oktober 2022 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan kan beroep worden ingesteld. Dit beroep kan gericht worden aan de Raad van staten.

De plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPHeeswijkseAkkers-VG01)

Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn ook raadpleegbaar via onderstaande link.

Heeft u vragen of wilt u uitleg over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen telefonisch via 0412 – 458888 of per mail via bouwenenwonen@bernheze.org. Heeft u meer specifieke vragen over het plan dan kunt u contact opnemen met de projectleider Debby de Beer via d.de.beer@bernheze.org.