De Heeswijkse Akkers

Aan de westkant van Heeswijk-Dinther komt ten zuiden van de Veldstraat een nieuwe woonwijk. In 2020 werken wij de verkaveling verder uit en komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Er komen ongeveer 70 woningen; een mix van huur- en koopwoningen en vrije kavels.

Bouwkavels

Nog niet bekend.

Woningen

Er worden ongeveer 70 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt. Welke partijen hier gaan ontwikkelen is nog niet bekend.

Start verkoop woningen

Nog niet bekend.

Start bouw woningen

De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan is vastgesteld. De procedure voor het bestemmingsplan wordt in het najaar van 2020 opgestart.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project De Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther? Mail dan naar nieuwbouw@bernheze.org. U kunt ook bellen met de gemeente, telefoon 0412-45 88 88.