Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther.

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, gelegen tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. Momenteel wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundigplan waarin het gemeentelijk programma van eisen wordt verwerkt. Er worden naar verwachting ongeveer 120 woningen gebouwd, in verschillende categorieën.

Doelstelling is om een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing en die een fraaie en verantwoorde dorpsrand vormt.

Bouwkavels

In het plan worden enkele vrije kavels opgenomen.

Woningen

Het plan voorziet in ca. 120 woningen. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Ook wordt voorzien in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en vrije bouwkavels.

Procedure

Tijdens of kort voordat het voorontwerpbestemmingsplan in procedure gaat, wordt er een informatieavond georganiseerd om u volledig te informeren over de plannen. Hoe de avond eruit komt te zien, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus. Eén van de mogelijkheden is een digitale informatieavond.

De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan eerste kwartaal 2022  in procedure gaat. Op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u reageren door een inspraakreactie. Deze worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend.

Start verkoop woningen

Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan.

Wij verwachten u in het laatste kwartaal van 2021 hierover nader te kunnen informeren.

Start bouw woningen

De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan is vastgesteld.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de ontwikkelingen van Kamersche Hoef dan kunt u contact opnemen met Luc Peters, projectmanager bij Jansen Bouwontwikkeling B.V. of mail naar nieuwbouw@bernheze.org

Projectontwikkelaar

Jansen bouwontwikkeling
Telefoon: 024-642 17 46
Website: www.jansenbouwontwikkeling.nl