Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Heeswijk-Dinther tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. Momenteel wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundigplan waarin het gemeentelijk programma van eisen wordt verwerkt.

Woningen

Er worden naar verwachting ongeveer 143 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en vrije bouwkavels.

De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Procedure

Tijdens de ter inzage termijn voor ontwerpbestemmingsplan wordt een informatieavond georganiseerd om u volledig te informeren over de plannen.

De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan rond februari/maart 2023 in procedure gaat. Op het ontwerpbestemmingsplan kunt u reageren door een zienswijze in te dienen. Deze worden waar mogelijk verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Start verkoop/verhuur woningen

Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Wij verwachten u medio 2023 hierover te kunnen informeren

Start bouw woningen

De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Projectontwikkelaar

Jansen bouwontwikkeling
Telefoon: (024) 642 17 46
Website: www.jansenbouwontwikkeling.nl