Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, gelegen tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld.

Woningen

Er worden naar verwachting ongeveer 143 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen, gestapelde woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en vrije bouwkavels.

De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Procedure

Eind vorig jaar werd verwacht dat het ontwerpbestemmingsplan van Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther in februari/ maart 2023 in procedure zou gaan. Dat bleek niet haalbaar. Op basis van een gewijzigd woningbouwprogramma, meer betaalbare woningen in huur- en koopsector, heeft gemeente Bernheze nieuwe ruimtelijke kaders vastgesteld.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 24 augustus 2023 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPKamerscheHoefHwD-OW01. Berichtgeving over de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan in de krant ‘Mooi Bernheze’ en op de website.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de Kamersche Hoef informatiebijeenkomst van 5 september 2023 zijn er een behoorlijk aantal vragen over het ontwerpbestemmingsplan gesteld. De meest gestelde vragen betroffen het aantal en type woningen, de verkoop en de bouwhoogte. Verder zijn er ook enkele specifieke vragen en opmerkingen via de formulieren binnengekomen. 

Start bouw woningen

De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Op dit moment is nog niet aan te ge-ven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Daar volgt op een later moment informatie over. Via de projectwebsite 5 houdt Jansen Bouwontwikkeling u op de hoogte. U kunt zich daar ook inschrijven voor de nieuwsbrieven. 

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Projectontwikkelaar
Jansen Bouwontwikkeling
Telefoon: 024-642 17 46
Website: www.jansenbouwontwikkeling.nl