Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, gelegen tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld.

Woningen

Er worden naar verwachting ongeveer 143 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen, gestapelde woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en vrije bouwkavels.

De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 24 augustus 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn enkele zienswijzen ingediend.

De volgende stap is het beantwoorden en het verwerken van de zienswijzen in de Nota beantwoording zienswijzen. Mogelijk leiden de ingebrachte zienswijzen tot aanpassingen van het plan.

Het bestemmingsplan Kamersche Hoef kan pas worden vastgesteld wanneer bestemmingsplan Heeswijkse Akkers onherroepelijk is. Momenteel loopt er nog een beroepsprocedure tegen dit plan. Het is dan ook nog niet aan te geven wanneer het plan Kamersche Hoef wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPKamerscheHoefHwD-OW01.

Start bouw woningen

De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Daar volgt op een later moment informatie over. Via de projectwebsite 5 houdt Jansen Bouwontwikkeling u op de hoogte. U kunt zich daar ook inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen via e-mail interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Projectontwikkelaar
Jansen Bouwontwikkeling
Telefoon: 024-642 17 46
Website: www.jansenbouwontwikkeling.nl