Hommelsedijk-Nobisweg

Grenzend aan de kern Heeswijk-Dinther realiseren Ruimte voor Ruimte en BVH projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente een nieuwe woonwijk. De woonwijk ligt in het gebied tussen de Hommelsedijk, de Dieppoel en de Koffiestraat in combinatie met het gebied aan de onderzijde van de Hommelsedijk en het gebied boven de Nobisweg.

Op de locatie zijn agrarische gronden en drie intensieve veehouderijen gelegen. Het voornemen bestaat om circa 203 woningen voor diverse doelgroepen te ontwikkelen. Daarbij worden de bedrijfsactiviteiten van de drie intensieve veehouderijen aan de Hommelsedijk 4a, 4b en Nobisweg 15 te beëindigd en bijbehorende stallen gesaneerd.

Plattegrond Hommelsedijk-Nobisweg Heeswijk Dinther

Woningbouwopgave (Woonvisie 2021-2026)

De gemeente Bernheze heeft een flinke woningbouwopgave. In de komende 10 jaar voegen we 1.800 woningen toe, daarvan bouwen we circa 1.160 woningen in de periode tot en met 2026. We zetten in op woningbouw op inbreidings- en op uitbreidingslocaties. Daarbij is er extra aandacht voor de doelgroepen van starters en senioren, zowel in de koop- als huursector.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen wordt het concept stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Omgevingsdialoog

Medio november 2022 heeft de initiatiefnemer een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd om u te informeren over deze ontwikkeling. In de periode na deze bijeenkomst is het plan aan de hand van het programma van eisen verder uitgewerkt. De opmerkingen die tijdens de inloopbijeenkomst zijn gemaakt zijn zoveel mogelijk meegenomen. Het resultaat is een plan dat gereed is voor het doorlopen van de formele planologische procedure.

Dinsdag 28 november heeft er tweede inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst is de initiatiefnemer, samen met de gemeente, met de aanwezigen in gesprek gegaan over het woningbouwplan. Via een aantal thematafels hebben we u geïnformeerd over de planvorming en vragen beantwoord. Bekijk hier de presentatie (PDF, 1.7 MB) zoals deze is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn enkele zienswijzen ingediend. De volgende stap is het beantwoorden en het verwerken van de zienswijzen in de Nota beantwoording zienswijzen. Mogelijk leiden de ingebrachte zienswijzen tot aanpassingen van het plan. Het is nog niet bekend wanneer het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de Raad ter vaststelling. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721. BPHomdnobiswHD-OW01).

Woningen

Er worden naar verwachting ongeveer 203 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen, gestapelde woningen en vrijstaande woningen, alsmede vrije sector bouwkavels. Daarnaast is er ruimte voor wonen in combinatie met zorg.

Uitgifte

De uitgifte van de woningen zal naar verwachting na 2026 plaatsvinden.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over het woningbouwplan Hommelsedijk-Nobisweg? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Bernheze, Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte of BVH projectontwikkeling:

Gemeente Bernheze

E-mail: nieuwbouw@bernheze.org.
Telefoon: 0412-45 88 88.

Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte

Website: www.ruimtevoorruimte.com
Mailadres: communicatie@ruimtevoorruimte.com
Telefoonnummer: 073-220 21 20

BVH projectontwikkeling

Website: www.bvhontwikkeling.nl
Mailadres: info@bvhontwikkeling.nl