Hommelsedijk-Nobisweg

Grenzend aan de kern Heeswijk-Dinther realiseren Ruimte voor Ruimte en BVH projectontwikkeling, in samenwerking met de gemeente, een nieuwe woonwijk. De woonwijk ligt in het gebied tussen de Hommelsedijk, de Dieppoel en de Koffiestraat in combinatie met het gebied aan de onderzijde van de Hommelsedijk en het gebied boven de Nobisweg.

Op de locatie liggen agrarische gronden en drie intensieve veehouderijen. Het voornemen bestaat om circa 175 woningen voor diverse doelgroepen te ontwikkelen. Daarbij worden de bedrijfsactiviteiten van de drie intensieve veehouderijen aan de Hommelsedijk 4a, 4b en Nobisweg 15 beëindigd en bijbehorende stallen gesaneerd.

kaart hommelsedijk-nobisweg

Woningbouwopgave (Woonvisie 2021-2026)

De gemeente Bernheze heeft een flinke woningbouwopgave. In de komende 10 jaar voegen we 1.800 woningen toe. Daarvan bouwen we circa 1.160 woningen in de periode tot en met 2026. We zetten in op woningbouw op inbreidings- en op uitbreidingslocaties. Daarbij is er extra aandacht voor de doelgroepen van starters en senioren, zowel in de koop- als huursector.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen wordt het concept stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Proces

Direct omwonenden zijn via een informatiebijeenkomst en keukentafelgesprekken, door Ruimte voor Ruimte en BVH projectontwikkeling, geïnformeerd over het woningbouwplan. Er wordt momenteel gewerkt aan een concept bestemmingsplan. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wordt er een tweede informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden en belangstellenden van het project. Deze informatieavond zal te zijner tijd worden aangekondigd in DeMooiBernhezeKrant.

Woningen

Er worden naar verwachting ongeveer 175 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen, gestapelde woningen en vrijstaande woningen, alsmede vrije sector bouwkavels. Daarnaast is er ruimte voor wonen in combinatie met zorg.

Uitgifte

De uitgifte van de woningen zal naar verwachting na 2026 plaatsvinden.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over het woningbouwplan Hommelsedijk-Nobisweg? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Bernheze, Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte of BVH projectontwikkeling:

Gemeente Bernheze

E-mail: nieuwbouw@bernheze.org.
Telefoon: 0412-45 88 88.

Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte

Website: www.ruimtevoorruimte.com
Mailadres: communicatie@ruimtevoorruimte.com
Telefoonnummer: 073-220 21 20

BVH projectontwikkeling

Website: www.bvhontwikkeling.nl
Mailadres: info@bvhontwikkeling.nl