Procedure asielaanvraag

Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich melden bij een aanmeldcentrum. De belangrijkste stappen van de asielprocedure zijn:

• Registratie, identificatie en aanmelding bij het indienen van een asielverzoek.
• Ondergaan van een medische screening op tuberculose.
• Deelnemen aan een eerste gehoor over de asielredenen.
• Voorbereiden op de Algemene Asielprocedure.
• Het doorlopen van de Algemene Asielprocedure.
• Een persoonlijk interview ondergaan, gevolgd door een besluit over de asielaanvraag.
• Mogelijkheid tot het aantekenen van beroep tegen de beslissing.
• Stappen die volgen na afronding van de asielprocedure.

Centrale ontvangst locatie (COL)

Aankomst in aanmeldlocatie (Ter Apel). Tijdens een gehoor kan de asielzoeker vertellen wat hij in zijn land van herkomst heeft meegemaakt. En waarom hij het land heeft verlaten. Om bij te komen van zijn reis, krijgt een asielzoeker minstens 6 dagen de tijd. Dat en de rust- en voorbereidingstermijn. Daarna start pas de echte asielprocedure.

Proces Opvang Locatie (POL)

Asielzoeker verhuist naar Proces Opvang Locatie. Welke dat wordt, overlegt COA met diverse ketenpartners. Asielzoeker ontvangt afsprakenkaart voor alle afspraken als voorbereiding op nieuwe asielprocedure. Procesopvanglocatie (pol) COA zorgt voor o.a. maaltijden, onderdak, toegang tot de medische zorg en begeleiding waar nodig. Asielzoeker krijgt informatie over leven op opvanglocatie bij COA en kan zich voorbereiden op asielprocedure. COA faciliteert spreekruimte voor VluchtelingenWerk en MediFirst. Asielzoeker ontvangt via COA een bewijs van rechtmatig verblijf.

Start Algemene Asielprocedure (AA) (uitgangspunt 8 dagen)

Asielzoeker stroomt door naar vervolgopvang asielzoekerscentrum
Asielzoekerscentrum (AZC) Asielzoeker ontvang antwoord van IND op asielverzoek. Dat kunnen 3 antwoorden zijn Geen besluit, Inwilliging en overgang naar inburgering of afwijzing. (5)

COA verzorgt de tijdelijke opvang en de begeleiding afhankelijk van het antwoord. Begeleiding gericht op voorbereiding op inburgering zoals vrijwillige start met leren Nederlandse taal of begeleiding gericht op terugkeer.
Wilt u meer weten over de procedure?

Meer informatie