Kabelgoottegel voor elektrisch rijden

Afbeelding van een kabelgoottegelSommige inwoners kunnen niet op een eigen oprit parkeren. Ze zijn hierdoor aangewezen op openbare laadpalen. Dit komt doordat het niet is toegestaan een kabel over het trottoir te leggen vanuit een eigenlaadpunt. Om de inwoners zonder eigen oprit te faciliteren start de gemeente Bernheze een pilot met kabelgoottegels. De pilot duurt ongeveer 12 maanden. Daarna vindt er een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of de kabelgoottegels wenselijk zijn of niet..

Aanvraag procedure:

 1. De gemeente betaalt in de eerste instantie de kosten voor de kabelgoottegel, is eigenaar en legt de tegel in de stoep. Na een positieve evaluatie van de pilot betaalt de inwoner de kosten terug. De gemeente blijft wel eigenaar. De kosten voor de kabelgoottegel verschillen per locatie. Dit heeft te maken met de breedte van de stoep. In totaal kost de aanschaf en aanleg van een kabelgoottegel ongeveer € 400,-.
 2. Stuur in uw aanvraag mee:
 • uw naam,
 • adres (inclusief huisnummer)
 • postcode en woonplaats
 • een digitale foto van uw parkeersituatie. Hierop moet duidelijk zichtbaar zijn: uw woning, het oplaadstation, de stoep en de openbare parkeerplaats.
 1. E-mail uw aanvraag en bijlagen naar kabelgoottegel@bernheze.org. Wij nemen binnen 10 werkdagen contact met u op.

Voorwaarden om deel te nemen

 1. U heeft een oplaadstation op uw eigen terrein.
 2. U heeft géén eigen oprit. U kunt alleen meedoen met de pilot als u in de openbare ruimte parkeert.
 3. De stoep mag maximaal 2,10 meter breed zijn.
 4. Per adres kan slechtst één kabelgoot worden aangelegd.
 5. De bestaande stoep moet zijn voorzien van betontegels (30x30cm).
 6. De stoep waarin de kabelgoot gelegd wordt, grenst rechtstreeks aan een openbare parkeerplaats (of rijbaan), waar het is toegestaan om te parkeren.
 7. De gemeente kan de pilot zonder opgaaf van reden beëindigen en de kabelgoot verwijderen.
 8. Als deelnemer van de proef werkt u actief mee aan de evaluatie door gemeente Bernheze.
 9. Als de evaluatie positief is en de aanvrager ook tevreden is, worden de kosten voor de kabelgoottegel door de aanvrager aan de gemeente vergoed. Bij een negatieve evaluatie stemt de aanvrager ermee in dat de kabelgoottegel wordt verwijderd, zonder kosten voor hem of haar.

Spelregels tijdens deelname aan deze pilot

De gebruiker van de kabelgoottegel stemt in met en houdt zich aan de volgende regels:

 1. De parkeerlocatie (parkeerplaats of rijbaan) waar de auto oplaadt moet aangrenzend zijn aan de kabelgoottegel, blijft onderdeel van de openbare ruimte waardoor het voor iedereen toegankelijk is. De aanvrager van de kabelgoottegel kan deze parkeerlocatie dus niet toe-eigenen, claimen of bezet houden.
 2. Veilig gebruik van de kabelgoottegel.
 3. De oplaadkabel moet in zijn geheel in de kabelgoot liggen tijdens het opladen. Het kan zijn dat de laadkabel langer is dan de kabelgoot. Dan moet een deel van de kabel op het eigen terrein of onder de auto liggen.
 4. Bij gebruik van de kabelgoot moet u een goedgekeurde stroomkabel (die speciaal ontwikkeld is voor het laden van elektrisch of hybride voertuigen) te gebruiken.
 5. U bent verantwoordelijk voor het schoon houden van de goot in de kabelgoottegel.
 6. U moet direct na gebruik de oplaadkabel verwijderen en op uw eigen terrein of in eigen voertuig opbergen.
 7. De buurt wordt per brief geïnformeerd dat er een kabelgoottegel wordt gelegd. Ook wordt in de brief uitgelegd waar men terecht kan met klachten.
 8. Als u niet aan de gebruiksvoorwaarden voldoet behoudt de gemeente het recht om op kosten van de gebruiker de tegel te verwijderen.
 9. Als u gaat verhuizen moet u dat melden bij de gemeente. Overdracht van de tegels naar de nieuwe bewoners is mogelijk, als ook deze akkoord gaan en voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 10. De gemeente heeft het recht om tussentijds de voorwaarden te wijzigen.

Informatie over laadpalen op eigen terrein

Op de website van de ANWB vindt u informatie over het aanschaffen van een eigenlaadpunt op uw eigen terrein.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Daan Pingen via telefoonnummer 0412 45 88 88.