Wethouder Marius Tielemans

Foto Marius Tielemans

Marius Tielemans

Telefoon: 0412 - 45 88 88
E-mail: wethouder.tielemans@bernheze.org

Wethouder

4de Loco-burgemeester

Portefeuille

Werk, mobiliteit en infrastructuur

 • Sport
 • Werk en inkomen
 • Monumenten
 • Openbare ruimte
 • Riolering en water
 • Recreatie en toerisme
 • Mobiliteit
 • ICT / Digitalisering

Wie ben ik?

Ik ben Marius Tielemans, geboren en getogen in Boekel. Ik ben getrouwd met Caroline en wij hebben 4 kinderen, die ondertussen het huis uit zijn.

Mijn hobby’s zijn handbal, tennis en fietsen. Ook wandel ik graag samen met mijn vrouw. Na meer dan 30 jaar bij Mars in Veghel te hebben gewerkt en daarnaast zo’n 12 jaar actief voor het CDA in de gemeenteraad, ben ik de vorige bestuursperiode wethouder geweest in Boekel.

Ambitie

De komende periode werk ik onder andere aan de mobiliteit en verkeersveiligheid binnen de gemeente. De mobiliteitsvisie, begin 2024 gereed, werken we verder uit in het mobiliteitsplan. Bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan is het streven om de fiets en de voetganger een prominentere rol te geven en de focus minder te gaan leggen op de auto.

Daarnaast is in het bestuursakkoord de ambitie vastgelegd om de huidige sportparken in Heeswijk en Dinther te gaan combineren in een nieuw sportpark voor Heeswijk-Dinther.

Ik hoop ik dat ik mijn kennis en ervaring kan inzetten en een steentje kan bijdragen aan het wel en wee van de inwoners in Bernheze.

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Brabant Noordoost-Noord Brabant
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt regio Noordoost-Brabant (RNOB)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg ruimte en mobiliteit regio Noordoost-Brabant (RNOB)