Wethouder Maarten Everling

Foto Maarten Everling

Maarten Everling

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.everling@bernheze.org

Wethouder

3de Loco-burgemeester

Portefeuille

Positieve gezondheid, zorg en natuur

 • WMO
 • Welzijn
 • Gezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Vrijwilligers
 • Jeugd en Jongeren
 • Ouderen
 • Onderwijs
 • Gemeenschapshuizen
 • Natuur en landschap

Wie ben ik?

Ik ben Maarten Everling, 35 jaar en heb een jong gezin met twee kleine kinderen. Ik ben vanwege mijn wethouderschap verhuisd van Uden naar Heesch. Ik zet mijzelf graag in voor de maatschappij. Daar ben ik ooit als docent mee begonnen en dat is mede een afweging geweest om de politiek in te gaan.

Vanaf 2015 ben ik statenlid. Door die maatschappelijke belangstelling ben ik in de gemeentewereld  terecht gekomen en zet ik mij nu als wethouder graag in voor de inwoners van Bernheze. In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met fotografie.

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noordoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling WMO Brabant Noordoost:
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 • Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid algemeen bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord
 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling Jeugdhulp Brabant Noordoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Welzijn
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid Brabant Noordoost
 • Lid tijdelijke commissie Asiel en Migratie van de VNG
 • Voorzitter commissie kunst