Burgemeester Mark de Man

Foto Mark de Man

Mark de Man

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: burgemeester.de.man@bernheze.org

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en dienstverlening
 • Inwoners- en overheidsparticipatie
 • Handhaving evenementen

Nevenfuncties

Functies door het burgemeestersambt

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid veiligheidsoverleg Oost-Brabant
 • Lid driehoeksoverleg basisteam Maasland
 • Lid bestuurlijke coördinatiegroep regio Noordoost-Brabant (RNOB)
 • Lid van het regiobestuur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Andere nevenfuncties

 • Voorzitter raad van commissarissen Sinne Kinderopvang Leeuwarden - bezoldigd
 • Lid hoofdbestuur bestuurdersvereniging VVD (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter).