Wethouder Rien Wijdeven

Foto Rien Wijdeven

Rien Wijdeven (Lokaal)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.wijdeven@bernheze.org

Volg Rien Wijdeven op Twitter

Portefeuille

 • financiën
 • economische zaken
 • duurzaamheid en innovatie
 • milieu en reiniging
 • handhaving milieu, bouwen en wonen
 • sport
 • grondzaken
 • maatschappelijk vastgoed
 • monumenten
 • ict
 • verkeer en vervoer/mobiliteit
 • participatiewet
 • sociale zaken

Overige

 • bedrijventerrein Heesch West
 • Wildhorst
 • gymzaal De Stuik

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Brabant Noordoost
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid algemeen bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
 • Lid algemeen bestuur belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Brabant Water N.V.
 • Lid Vereniging Van Eigenaars van appartementengebouw ‘De Pas’
 • Lid raad van toezicht Stichting Sawor
 • Lid portefeuillehoudersoverleg economische ontwikkeling regio Noordoost-Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg ruimte en mobiliteit regio Noordoost-Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt regio Noordoost-Brabant
 • Lid Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)
 • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid bestuur (secretaris) Vereniging van contractanten afvalsturing Brabant

Overige nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van The International Award For Young People The Netherlands
 • Lid van het bestuur Stichting Vrienden International Award for young people