Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Wethouder Rien Wijdeven

Foto Rien Wijdeven

Rien Wijdeven (Lokaal)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.wijdeven@bernheze.org

Volg Rien Wijdeven op Twitter

Portefeuille

 • financiën
 • economische zaken
 • duurzaamheid en innovatie
 • milieu en reiniging
 • handhaving milieu, bouwen en wonen
 • sport
 • grondzaken
 • maatschappelijk vastgoed
 • monumenten
 • ict
 • verkeer en vervoer/mobiliteit
 • participatiewet
 • sociale zaken

Overige

 • bedrijventerrein Heesch West
 • Wildhorst
 • gymzaal De Stuik

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Brabant Noordoost
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid algemeen bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
 • Lid algemeen bestuur belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Brabant Water N.V.
 • Lid Vereniging Van Eigenaars van appartementengebouw ‘De Pas’
 • Lid raad van toezicht Stichting Sawor
 • Lid portefeuillehoudersoverleg economische ontwikkeling regio Noordoost-Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg ruimte en mobiliteit regio Noordoost-Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt regio Noordoost-Brabant
 • Lid Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)
 • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Overige nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van The International Award For Young People The Netherlands
 • Lid van het bestuur Stichting Vrienden International Award for young people