Duurzaamheid

 • Duurzame energieagenda

  De gemeente Bernheze wil over naar een duurzame energievoorziening in 2050. Dat wil zeggen dat alle energie die in Bernheze wordt gebruikt, bestaat uit energie die in Bernheze duurzaam wordt opgewekt.

 • EnergieWeverij

  Collectief van inwoners dat zich inzet voor duurzame projecten.

 • Laadpalen elektrische auto's

  Vattenfall regelt de aanvraag voor laadpalen voor elektrische auto's in Bernheze.

 • Zonne-energie in Bernheze

  Om in 2025 energieneutraal te kunnen zijn, zet de gemeente Bernheze in op een mix van zonne-energie op daken, zonne-energie op land en mogelijk in de toekomst ook op windenergie.

 • Wat kunt u zelf doen

  Bernheze energieneutraal in 2050: dat bereiken we alleen door het samen te doen. Samen verminderen we de opwarming van de aarde. Iedere duurzame stap is er één.

 • Stimuleringslening energiebesparing sportaccommodaties

  Met de stimuleringslening sportaccommodaties kunnen sportverenigingen op een goedkope manier energiebesparende maatregelen treffen in en aan hun sportaccommodatie.

 • Interregproject I-Qua

  Dankzij innovatie, intelligentie en interactie komen tot kwalitatieve oplossingen voor afvalwatervoorzieningen in het buitengebied.

 • Duurzaam bouwen en wonen

  De gemeente Bernheze vindt duurzaam bouwen belangrijk en geeft graag het goede voorbeeld, zowel bij de renovatie van bestaande gebouwen als bij nieuwbouwprojecten

 • Regionale energiestrategie

  De Regionale Energiestrategieën dragen bij aan het landelijke Klimaatakkoord.

 • Duurzaamheid in onze eigen organisatie

  Ook onze eigen organisatie verduurzaamt. We willen zelf het goede voorbeeld geven.

 • Duurzaamheidslening

  De duurzaamheidslening is een regeling waarbij u als woningeigenaar tegen een gunstige rente een lening kunt afsluiten voor energiebesparende maatregelen in of aan uw eigen woning.

 • Omgaan met hitte, droogte en wateroverlast

  Gemeente Bernheze neemt allerlei maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de openbare ruimte zo aan te passen dat deze beter bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast.