Schone lucht

Gezonde lucht is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Er is steeds meer bewijs dat vervuilde lucht kan leiden tot long- en hartklachten, en uiteindelijk ook tot vroegtijdig overlijden. Vervuilde lucht bevat fijnstof, zoals roetdeeltjes en stikstofoxides, die zorgen voor chronische ziekten. Daarom nemen we maatregelen om de lucht in gemeente gezonder te maken.

Luchtkwaliteit en gezondheid

Schone lucht is van levensbelang, voor iedereen. Luchtverontreiniging behoort tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. In de afbeelding hieronder zijn de voornaamste bronnen van schadelijke stoffen te zien.


Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Wat doet de gemeente?

De gemeente Bernheze neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In 2020 ondertekenden we samen met andere gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht Akkoord. Het is een akkoord tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten.

De maatregelen in het Schone Lucht Akkoord richten zich hoofdzakelijk op het voorkomen van gezondheidsschade door stikstofoxiden en fijnstof. Veel van deze maatregelen verminderen ook de uitstoot van andere stoffen. Hieronder vind je een voorbeelden van wat de gemeente al doet:

  • Het verkeer is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. We werken aan een nieuwe mobiliteitsvisie die bijdraagt aan de reductie van emissies (de uitstoot van schadelijke stoffen). We elektrificeren ons wagenpark en maken voor zakelijke reizen zo veel mogelijk gebruik van OV en elektrische deelauto’s.
  • Intensieve veehouderijen zijn een belangrijke bron van fijnstof en ammoniak. Met het programma ‘Transitie Landbouw’ begeleiden we ondernemers die willen stoppen of willen transformeren naar een andere bedrijfsvoering.
  • We communiceren actief over houtstook, luchtkwaliteit en gezondheidseffecten. Wanneer het RIVM een stookalert afgeeft, verspreiden we dit via onze social media kanalen.
  • We zetten verdere stappen op vlak van maatschappelijk verantwoord inkopen en ondernemen (MVOI). “Milieu en biodiversiteit” is één van de thema’s waar we op inzetten. Door emissie-eisen op te nemen in aanbestedingen dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit.

Wat kunt u zelf doen?

  • Rook door hout stoken brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Stook daarom zo min mogelijk hout in (buiten)kachels of open haard. Als de weersomstandigheden in jouw provincie ongunstig zijn of als er veel fijnstof in de lucht is, geeft het RIVM een stookalert af.
  • Ervaart u overlast van houtrook? Overlast melden kunt u doen via de stookwijzer.
  • Toch hout stoken? Raadpleeg dan eerst stookwijzer voor een actueel stookadvies en stooktips. Of bekijk onze infographic (PDF, 3.7 MB) met tips.
  • ​Beperk het gebruik van de auto. Loop vaker, pak de fiets of neem het openbaar vervoer. Toch met de auto? Carpoolen, autodelen en elektrisch rijden helpt om de uitstoot te verminderen. Zorg er daarnaast voor dat uw banden op spanning zijn. Hiermee bespaart u brandstof en het zorgt voor minder uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof.
  • Van oudsher monitoren overheidsinstanties de leefomgeving via meetnetten. Door de snelle innovatie op het gebied van ICT en de ontwikkeling van goedkope sensoren, kan iedereen steeds beter zelf de kwaliteit van de leefomgeving meten. Het Samen Meten programma van het RIVM ondersteunt deze ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op het kennisportaal ‘Samen Meten’ of ga direct naar het dataportaal.