Stimuleringslening verduurzaming sociaal-maatschappelijke accommodaties

Met de stimuleringslening verduurzaming sociaal-maatschappelijke accommodaties kunt u als vereniging of stichting goedkoop geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in en aan uw accommodatie.

Regeling

Landelijk is er voor sportverenigingen een subsidieregeling (BOSA). Daarnaast biedt de gemeente Bernheze de mogelijkheid aan sociaal-maatschappelijke organisaties met een accommodatie in Bernheze, om een investering in duurzame maatregelen te financieren. Dankzij de energiebesparende maatregelen dalen de jaarlijkse energiekosten. Dit voordeel kan zelfs groter zijn dan de last van de stimuleringslening.

Na maximaal 15 jaar is de lening afgelost en profiteert u volledig van uw lagere energienota. Uw vereniging/stichting kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 200.000,- lenen tegen 0,5% rente. Rente en aflossingen komen terug in het revolving fund, zodat nieuwe leningen verstrekt kunnen worden.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de maatregel wordt toegepast.
  • De maatregelen moeten tot energiebesparing leiden.
  • De maatregelen moeten zijn opgenomen in de Verordening Stimuleringslening (PDF, 1.2 MB). Op de verordening zijn ook nadere regels (PDF, 106.7 kB) door het college vastgesteld.
  • Voor sportverenigingen / -stichtingen: een positieve beoordeling op een aanvraag voor de subsidie ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’, óók als er om budgettaire redenen géén BOSA subsidie wordt toegekend.

Stappen in de aanvraag

Aanvraag indienen

U doet online uw aanvraag. Hiervoor vult u het aanvraagformulier (PDF, 77.4 kB) in en u stuurt mee:

  • offertes voor de energiebesparende maatregelen die u laat uitvoeren
  • kopie van een eerdere subsidiebeschikking voor de aan te brengen energiebesparende maatregel
  • een uittreksel van de KVK
  • kopie van de meest recente jaarrekening en begroting

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de volwaarden voldoet. Daarna ontvangt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente.

Financiële toets

Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit moet u binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief doen.

De SVN toetst of u voldoende financiële ruimte heeft voor een lening. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte, bij een negatieve toets ontvangt u een afwijzing.

Bouwkrediet

Door de offerte te ondertekenen en terug te sturen naar SVn wordt de offerte omgezet in een zakelijke financiering met of zonder hypothecaire zekerheid. SVn opent dan een bouwkrediet voor u. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in een keer op uw rekening gestort.

Let op: geld lenen kost geld