Zonnepanelen en schaduw

Soms zorgen bomen op openbaar terrein voor schaduw op het dak van uw woning, wat ongunstig is voor zonnepanelen. De gemeente  krijgt regelmatig de vraag of deze bomen daarom gekapt of gesnoeid kunnen worden. Dat vinden we geen goed idee en daarom kappen of snoeien we deze bomen niet. Hier leest u waarom en welke mogelijkheden er wél zijn.

Waarde van groen en bomen

Bomen zijn belangrijk voor ons groene imago, zijn belangrijke vormgevingselementen, vervullen een belangrijke ecologische functie en verbeteren de luchtkwaliteit. Bomen zijn van essentieel belang voor veel flora, fauna en micro-organismen. Lees hierover meer in het bomenbeleidsplan van de Gemeente Bernheze.

Schaduw

Vaak ligt niet het hele dak in de schaduw, of niet de hele dag. Schijnt de zon minimaal de helft van de dag op een bepaald dakdeel? Dan kunt u toch vaak prima zonnepanelen neerleggen. Het is wel nodig om iets te regelen voor de tijd dat ze in de schaduw liggen: schaduw op één van de panelen verlaagt bij de meeste systemen namelijk de opbrengst van het hele systeem. Gelukkig zijn daar goede oplossingen voor: u kunt elk paneel een eigen omvormer geven ('micro-omvormers') of power-optimizers aan elk paneel koppelen. Vraag uw zonnepaneleninstallateur om een schaduwberekening en een goed advies.

Postcoderoosproject

Heeft u te veel schaduw op uw dak voor zonnepanelen? Overweeg dan om mee te doen in een zogenaamd collectief ‘postcoderoosproject’. Bij een postcoderoosproject worden zonnepanelen op een geschikt dak in de buurt gelegd; u kunt financieel deelnemen door het kopen van participaties waarmee u profiteert van energiebelastingkorting. Lokale energie coöperatie BECO zet regelmatig postcoderoosprojecten op. Kijk op de website van Beco voor meer informatie