Gecombineerde achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG) ingegaan. Dit betekent dat u uw kind bij de aangifte van geboorte meteen een dubbele (of gecombineerde) achternaam kunt geven. Dat geldt ook voor erkenning van de ongeboren vrucht. Dit is kosteloos.

Eventuele volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind. Er kan gekozen worden uit de namen van de vader, de moeder en de duomoeder. Een gecombineerde achternaam geldt alleen als één van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.

De keuze voor een geslachtsnaam wordt vastgelegd in een akte van naamskeuze. Deze wordt opgemaakt door de ambtenaar op het gemeentehuis. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak naar het gemeentehuis komen.

Neem contact op met de gemeente als u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden.

Overgangsregeling gecombineerde achternaam

Er is een overgangsregeling ingesteld tot 31 december 2024. Hierdoor kunt u als ouders ook de achternaam van uw eerder geboren kinderen veranderen naar een gecombineerde achternaam. Ook hiervoor moeten beide ouders op afspraak naar het gemeentehuis komen.

Let op: u betaald kosten voor het aanpassen van de achternaam van uw kind(eren) naar een gecombineerde achternaam (zie onder).

Voorwaarden gecombineerde overgangsregeling

  • uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023,
  • alle kinderen hebben dezelfde ouders,
  • u bent getrouwd, u hebt een geregistreerd partnerschap of u hebt uw kinderen erkend.

Is uw oudste kind geboren vóór 2016? Dan is het niet mogelijk gebruik te maken van de overgangsregeling gecombineerde achternaam. U kunt een enkele achternaam (alleen de achternaam van vader of moeder) van uw kind niet wijzigen in de enkele achternaam van de andere ouder.

Maak een afspraak

Voor het aanpassen van de achternaam van uw kind(eren) naar een gecombineerde achternaam dienen beide ouders op afspraak naar het gemeentehuis komen.

Afspraak maken

Prijs

Aan het aanpassen van de achternaam van uw kind(eren) naar een gecombineerde achternaam zijn kosten verbonden. Het opmaken van een akte van naamskeuze kost per kind:

  • Voor het oudste kind betaald u € 75,-
  • Voor elk volgend kind met dezelfde ouders € 50,-

Meer informatie

Ga voor meer informatie over naamskeuze van uw kind(eren) naar de website van de rijksoverheid of bekijk de veelgestelde vragen.