Betalen

  • Niet eens met de aanslag/WOZ-waarde

    Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken

  • Moeite met betalen

    Laag inkomen? Geen vermogen? Misschien hoeft minder of geen belasting aan de gemeente te betalen

  • Automatische incasso

    U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven